tisdag, september 04, 2007

Centerstopp för sjuk fildelarjakt

Centerpartiet håller linjen när det gäller rättsäkerhet och proportionalitet när det gäller jakten på fildelare.

Gårdagens sjuka förslag om att bredbandsleverantörer ska ansvara för att trafiken på deras nät är lagenlig var så uppåt väggarna att jag inte ens orkade kommentera det då, men nu säger Johan Linander att Centerpartiet skulle stoppa ett dylikt förslag.

Mycket välkommet, men det borde vara självklart även för fler partier än centern?

I konsekvensens namn borde ett sådant ansvar som föreslogs även tillämpas för andra media...

Teleoperatörer görs ansvariga för olagligheter över telefon...

Vägverket görs ansvarig för fortkörning, felparkering och värdetransportrån...

Problemet är inte att det fortfarande finns en herrans massa stålar i film- och musikbranscherna.

Problemet är att de används till dyra advokater och lobbyister istället för att ta fram nya och bättre produkter som folk vill betala för.

Update: Såg just att Bloggregeringen också nämner värdetransportrån som exempel och att de gjorde det före mig.

Etiketter: ,