fredag, september 14, 2007

Vänsterns rasism

Det är sedan länge ingen överraskning att extremvänstern och extremhögern liknar varandra på många sätt.

För det första handlar det om politiska metoder, där inga demokratiska spelregler får utgöra något hinder för den egna åsiktens spridning.

De ligger nära varandra när det gäller synen på individens frihet och saker kopplat till det. Bland annat marknadsekonomi, eller som man också kan kalla det, kapitalism.

Den här nazisten argumenterar mot kapitalism på ett sätt som inte går att skilja från kommunisten.

Sakine Madon skriver idag i Expressen om vänsterns allt starkare rasism och det hat hon själv drabbas av och den minst sagt uppseende skopa ovett som Kurdo Baksi hävde ur sig häromdan på DN Kultur.

Förbannat trist.

Etiketter:

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Att du är oförmögen att skilja en nationalkonservativ från en kommunist och Sakine oförmögen att läsa in sig på begreppshistoria ska kanske inte hållas emot vänstern?

7:45 em  
Blogger L. O. K. Ejnermark said...

Vad som är trist är att du liksom madon missförstått begreppet husneger. På detta sätt blir ditt inlägg ännu en del av borgerlighetens historielösa verbiage.

8:11 em  
Blogger Jonathan Leman said...

Anonym och Loke

Fast om niläser Alex Haleys The autobiography of Malcolm X eller går till någon annan källa så vet du att Malcolm X kallade alla de svarta som inte delade hans separationsideologi för onkel tom och husneger. Malcolm X måste självklart sättas in i ett historiskt sammangang. Faktum kvarstår dock, Malcolm X var företrädde en separationsideologi som var rasistisk. Integration var aldrig ett mål.

Under Malcolm X senare år började han dock ifrågasätta om en rasistisk separationsidelogi verkligen var den bästa lösningen.

“Not only do I refuse to integrate with you, white man, but I demand that I be completely separated from you in some states of our own or back home in Africa; not only is your Christianity a fraud but your ‘democracy’ a brittle lie.”

Det blir lite lustigt när personer som själva talar en massa om integration citerar någon som trodde på separation och åtskillnad mellan raser och etniciteter. Det säger väl mer om deras trovärdighet i frågor som rör integration.

Håller du inte med om att det är konstigt att kalla invandrare som gjort karriär för husnegrer samtidigt som man säger sig förespråka integration? Är det inte själva defintionen av fördomen när man bestämmer sig för att en grupp ska tycka en viss sak och agera på ett visst sätt?

8:22 em  
Blogger Johan, PL&C said...

anonymous, finns det något i nazistens argumentation om kapitalismen som skiljer sig från hur en kommunist skulle uttrycka sig?

9:56 fm  
Anonymous Anonym said...

Förutom att hans analys av kapitalismen är på en fyraårings nivå så skriver han såhär;
"Det absolut största problemet uppstår när inte ens en majoritet av folket känner en sammanhållning. När folket splittras i små intressegrupper och minisamhällen. Hela idén med en nation - en plats för ett folk att leva tillsammans på - faller då platt. En nation utan folkgemenskap är en svag nation, ja kanske t om en onödig nation. För välfärd och utveckling behöver vi utveckla en känsla för gemenskap med varandra - folkgemenskap helt enkelt. För om folket inte känner någon gemenskap med varandra, så kämpar man för sin lilla grupps istället för hela nationens - och därmed folkets - bästa. Därför är konsumtionsidentiterna skadliga. Därför är folkgemenskapen en viktig grundpelare i ett fungerande välfärdssamhälle - en fundamental bas för ett nationalsocialistiskt land.

Alternativet heter alltså folkgemenskap, ett begrepp jag kommer fördjupa mig i under del tre."

Så nationell enhet över klasser? Hur många kommunister känner du som skulle säga nåt sånt? Du får hålla med om att din argumentation är löjlig, du försöker en guilt-by-association i att hitta en strasserist-nazi och sen säga "det här låter som vänstern, alltså är vänstern nazister" men du kan inte ens hitta en rimlig strasserist.

11:12 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Så här säger nazisten:

"För mig är kapitalism en världs- och människosyn, ett synsätt där allt har ett pris och kan köpas för pengar. Ett system där folkhälsa är sekundärt, och företagens profit primärt. Helt enkelt ett samhälle där pengarna styr, och där människor kan gå över lik - bara det betalar tillräckligt bra."

Totalitära ideologier har starka likheter, kanske främst i synen på staten/individen, där individens sociala och/eller ekonomiska frihet är ett hinder för makt och kontroll och därför måste inskränkas och regleras.

10:24 fm  

Skicka en kommentar

<< Home