söndag, november 25, 2007

Fattigdomsminskning is good ;-)

Vad jobbigt det måste vara att vara vänster. Varje dag ser man bevis för att den globaliserade kapitalismen sprider välstånd runt världen. Det är bara att öppna ögonen.

Idag har Johan Norberg en debattartikel i SvD Brännpunkt om sina resultat från utredningen som globaliseringsrådet bett honom att göra.

Det visar sig bland annat att:

Sedan 80-talets början har den extrema fattigdomen halverats. (samtidigt som befolkningen ökat rekordartat)

De senaste fem åren har antalet fattiga minskat med 76 000 varje dag. Det är alltså som Borlänge OCH Falun. Varje dag. 365 dagar om året i fem år.

Barnarbetet minskar från 52% till 23% och spädbarnsdödligheten från 12% till 5%.

Medellivslängden har ökat med 20 år.

Och så fortsätter det. Fakta staplas på fakta om globaliseringens framgångar och alla som har integritet och intellektuell hederlighet nog att ompröva sina invanda standardsvar om kapitalism och utsugning byter fot i frågan.

Det vore så skönt om någon från antiglobaliseringsvänstern faktiskt kunde granska siffrorna och bemöta dem i sak, men som vanligt kommer reaktionen bli en av två saker:

1. "Eh... Nä, så kan det väl inte vara för kapitalismen är OND! Det har jag läst i en bok som skrevs förrförra århundradet och den är faktiskt jätteklok och i den står det att maktförhållandena och utsugningen och de klassinfertartionalistiska fortimangkrebilinationsimen och DET innebär att du har fel och att alla 'fakta' som läggs fram ändå inte stämmer för det har jag läst och jag är faktiskt klokare än alla andra... fulländad kan man säga..."

2. "Mörda fattiga is good. Eftersomjaginteharenaningomnågonting förutomdetsjälvklarafaktumattliberalismenärjättedumsåanvänder
jagingenargumentationutanköriställetmedhärskartekniksomjaglärt
migpåbommersvikförattförminskaochförlöjligaelleriallafallförsöka."

Man önskar att dessa kunde förklara på vad de egentligen tror att välståndsutvecklingen beror på.

Etiketter: ,

5 Comments:

Blogger Rasmus said...

Undersökningen verkar mäta tiden från 1970 och framåt. Det skulle vara intressant att se hur männsklighetens väl och ve utvecklats sedan, säg, 2000?

Utfallet skulle antagligen fortfarande bli positivt globalt sett, men det skulle vara intressant att veta hur det allmänna mänskliga välmåendet utvecklat sig i Europa och USA sedan år 2000.

1:01 em  
Blogger Erik Starck said...

Miljön är den nya klasskampen:
http://www.framtidstanken.com/?p=1239

3:04 em  
Anonymous Anonym said...

Om centerjugend och andra nyliberaler lyft näsan från Johan Norberg katekesen och tagit en titt på verkligheten så hade de kanske sett saker som;Zhou Jigang: We all know the global environmental crisis is worsening. What is the cause of this change? Pan Yue: The fundamental cause is the capitalist system. The environmental crisis has become a new means of transferring the economic crisis.

3:11 em  
Blogger Daniel W said...

Erik säger att miljön är den nya klasskampen och sju minuter senare dyker en miljömupp upp. Humor.

Den där kineslänken var intressant. Citatet ovan att kapitalismen är orsaken till miljöproblemen är ju korkat sagt. Resten av vad Pan Yue säger i artikeln är mer sansade grejer.

Men kineserna måste säga lite korkade grejer eftersom de ytligt sett fortfarande är socialister.

4:14 fm  
Anonymous Anonym said...

"As a socialist country, China should unite with other developing countries to oppose an international economic order which causes environmental inequality."

Det låter inte som om kina är på väg att bli något nyliberalt kapitalist nirvana som många globaliserings missionärer påstår.

5:28 em  

Skicka en kommentar

<< Home