onsdag, november 07, 2007

Förtryckets grenar föder varandra

Killen med den anspråkslösa ambitionen att "uppnå intellektuell fulländning" (any day now), Loke, bekräftar Magnus Anderssons tes genom det sätt han går i försvar.

Loke klandrar Magnus för hur han prioriterar i den mängd av olika förtryckarmedel diktataturen på Kuba använder för att plåga sitt folk.

Vanligtvis förtrycker socialistiska diktaturer på två sätt. Det uppenbart människorättsligt vidriga i att beröva meningsmotståndare sin fysiska och ekonomiska frihet, liksom sin frihet att yttrycka och sprida sin åsikt.

I länder där människor förbjuds att handla med varandra på ett marknadsmässigt sätt, handlas inte särskilt mycket. Avsaknaden av marknadsekonomi leder till ekonomiskt armod och allt vad det innebär för människors möjligheter att leva ett gott liv. Både när det gäller privat konsumtion och när det gäller möjligheten till skattefinansierad välfärd.

Och det ena förtrycket skyddar det andra. Stalin lär ha sagt att "människor som svälter tjatar inte om demokrati" och på samma sätt kan människor inte protestera mot det system som fänglsar dem i fattigdom utan yttrande- och tryckfrihet.

(Nu är det ju lyckligtvis inte särskilt många i den svenska vänstern som hyllar Stalin, men citatet visar på systematiken - att hålla människor i fattigdom hindrar dem från att ställa krav på demokrati.)

Det är mycket tillfredställande att läsa hur t ex Ung vänster nu kritiserar diktaturen på Kuba.

"...det (är) ett stort problem att Kuba är en enpartistat med inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter."

Det ska Ung vänster ha all heder för.

Men båda förtrycken måste upphöra. Av såväl moraliska som praktiska skäl.

Etiketter: , , ,

15 Comments:

Blogger PB said...

Finns Kina?
http://nyliberal-utopi.blogspot.com/2007/03/finns-kina.html

12:10 em  
Blogger Johan, PL&C said...

I Kina har man lättat på den ena typen av förtryck och min hypotes är ju att det ena har svårt att överleva utan det andra.

Men för att besvara frågan: Ja.

12:46 em  
Blogger PB said...

Har du några belägg för den hypotesen?

4:10 em  
Anonymous Anonym said...

Det finns ju massor av exempel där ekonomisk och social frihet går hand i hand. Dock är ju Singapore ett exempel som motbevisar tesen. I det närmaste total ekonomisk frihet, men ytterst sargad social frihet. Jag tror inte det är hållbart i längden.

Jag tror att Kina ser Singapore som en förebild. De är väldigt lika med den enda skillnaden att Singapore är långt före.

4:28 em  
Blogger PB said...

Jag har hört detta argument flera gånger och när jag frågat om bevis så får jag jämt spekulationer.

Om man bara ser på avvecklingen av demokratiska fri- och rättigheter i USA, Sverige och resten av västvärlden så finns det mer belägg för att vi närmar oss Kina än tvärtom.

Jag bara undrade om du hade några bevis för "kapitalism=demokrati" eller det bara är ren spekulation?

Kina verkar ju vilja bli som Kuba först innan de har några planer på demokratisering.

5:37 em  
Blogger gustav said...

Alltså... det är inte så knepigt Milton.

En stat måste vara kapitalistisk för att vara fri, men sambandet är inte självklart åt andra hållet. En kapitalistisk ekonomi är såpass "naturligt uppkommande" om man får vara lite konstlat vetenskaplig, att den med lätthet kan existera under diktaturlika förhållanden.

Singapore, Kina av idag, svarta marknader i socialiststater. Exemplen är många.

En fri, demokratisk stat kan däremot inte existera utan en fri ekonomisk sektor, eftersom den spelar in på så många plan i människors liv. Kapitalistisk ekonomi != demokrati således, men det är nog däremot så att kapitalism = halvvägs där.

Trots allt är människorna i en diktatur under marknadsekonomi mindre handlingsbegränsade än om ÄVEN deras ekonomiska göranden skulle vara kontrollerade.

11:11 em  
Blogger PB said...

Graden av frihet i ett kapitalistiskt land beror på hur mycket pengar du har.

Inga pengar = Ingen frihet

Har du däremot massor av pengar kan du t ex bygga upp ditt eget mediaimperium , manipulera opinionen och finansiera din favoritkandidats valkampanj både i ditt eget land och i andra länder som t ex Rupert Murdoch.

Den friheten har knappast en uteliggare utanför konsum.

Så ren kapitalism utan något socialt ansvar är snarare odemokratist eftersom det ger vissa mer möjligheter och frihet än andra.

Och att demokratiska länder inför integritetsskränkande och totalitära åtgärder för att skydda multinationella intressen visar ju att en demokrati snabbt kan förvandlas till diktatur av marknaden.

8:50 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Nej. Man äger alltid sin kunskap och sin arbetsförmåga. Den kan man sälja och tjäna pengar.

Om detta sker i en fri ekonomi får man dessutom betalt för vad det är värt. Något som INTE sker i ofria ekonomier.

Och ska inte du vara nyliberal, förresten? :-D

10:37 fm  
Blogger PB said...

Men det är just sammanblandningen av ekonomi och styrelseskick jag vänder mig mot.

Det förutsätter;

A, Att du redan har pengar att betala din utbildning med eller kan få ett lån att betala din utbildning med.

B, Att du är arbetsför, inte för ung, för gammal eller sjuk för att arbeta.

Strikt marknadsmässigt är barn, gamla och sjuka "tärande" inte "närande"

10:47 fm  
Blogger PB said...

"Och ska inte du vara nyliberal, förresten? :-D"

Jo vanligtvis är jag militant neoliberal men jag tänkte låta bli vara ironisk idag ;)

10:49 fm  
Blogger PB said...

Och jag glömde:

C, Att det finns jobb och eller att du kan få det.

10:54 fm  
Blogger PB said...

Så i ett hypotetiskt renodlat kapitalistiskt system, fritt från alla statliga och sociala hänsyn - vad ska sjuka och gamla leva på?

Vem betalar sjukvård, utbildning, polis, försvar, brandkår, infrastruktur etc?

12:34 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Jag är på inget sätt emot offentligfinansierad sjukvård, utbildning och äldrevård.

Jag tycker till och med att det är bra.

Alltså, ibland tror jag inte att ni i extremvänstern VILL förstå...

1:59 em  
Blogger PB said...

Extremvänstern? Ha ha ha...! Var har du fått det ifrån?

Jag, ville bara visa att kapitalism utan socialt ansvar inte är demokratiskt.

12:01 fm  
Blogger Niklas Kolhammar said...

"Om man bara ser på avvecklingen av demokratiska fri- och rättigheter i USA, Sverige och resten av västvärlden så finns det mer belägg för att vi närmar oss Kina än tvärtom."

På tal om vaga spekulationer... Hur du än mäter frihet så är de MÖJLIGA inskränkningarna i våra rättigheter, som förövrigt diskuteras och debatteras fritt i oberoende media, rena luftslott i jämföresle med pågående inskränkningar i Venezuela och dagens Ryssland. Ja eller i jämföresle med avsaknaden av friheter i de realsocialistiska .

6:52 em  

Skicka en kommentar

<< Home