måndag, april 07, 2008

Statlig järnväg ett stort miljöproblem

SJ kan sätta vilka priser de vill. Och GÖR det.

Helt klart är att SJ missbrukar sin unika särställning genom att agera som en aktör på en fri marknad. Men utan att en fri marknad existerar. Kallas monopolism.

Att det drabbar såväl näringslivet som vanligt folk är inte det enda. Det drabbar också miljön eftersom deras sjuka överpriser driver resenärer till andra trafikslag med högre miljöslitage.

En total avreglering måste komma till stånd och ju förr desto bättre!

Man kan tänka sig en konstruktion där banverket förblir i statlig ägo och att man varje år auktionerar ut slottar på banorna till privata tågbolag. Alla pengar som kommer in från tågbolagen ska återinvesteras i järnvägsinfrastrukturen.

SJ kan ju få finnas kvar, men inte i statlig ägo och de måste naturligtvis konkurrera som alla andra på lika villkor.

Etiketter: ,

4 Comments:

Blogger Johan Hedin said...

Själklart har du rätt i dessa förslag. Däremot återstår en del praktiskt arbete innan en avreglering kan ge riktigt bra effekt. Bl.a. avreglering av motsvarande sektorer i resten av Europa och en standrdisering av järnvägssystem och vagnar så man kan bedriva verksamhet i fler länder (samt våga ta de ganska tunga investeringar som behövs även från privat håll).

Men du har rätt - först då tåget bli samma lågprissuccé som flyget är idag.

10:41 fm  
Anonymous Anonym said...

Tvartom borde man ta bort det lojliga kravet att SJ maste ga med 13% vinst. Det ar ju det som tvingar dem att ha hoga priser (det sager iallafall Ulf Adehlson). Ett statligt bolag i folkets tjanst ska forstas vara non-profit.

12:28 em  
Blogger Magnus Persson said...

Även om man helt tog bort vinstkravet så skulle SJ:s priser ändå inte kunna sänkas med mer än 10-15% (medräknat höftad gissning på effekt från ökat antal resande!). Känns som ett piss i Nissan...

5:28 em  
Anonymous Anonym said...

Stoppa avregleringen av järnvägen. Förstaliga järnvägstrafiken helt och inför tariffer som beslutas av regering och riksdag. Behåll Banverkets monopol på banor och anläggningar. Då skulle vi också som samhälle få ordning och reda på infrastruktur och trafik och dessutom säkra miljövänliga transporter. Privata och marknadsmässiga alternativ har genom hela historien visat upp destruktivitet och svaghet eftersom fria marknadskrafter inte kan matcha kraven på uthållighet och stabilitet. Exempel: USA och Storbritannien och nu snart även Sverige.

12:05 em  

Skicka en kommentar

<< Home