torsdag, maj 22, 2008

Ny konstitution nödvändig

Igår diskuterades konstitutionsfrågor på Liberala Gruppen. Ett oerhört intressant möte i svallet från DN Debattartikeln häromdagen, där allianspartierna + miljöpartiet föreslog en rad intressanta nyheter för att sätta fart på vår demokrati.

Nils Karlsson från Ratio hade ett mycket intressant anförande där han förklarade en hel del av vår nuvarande grundlags ganska allvarliga tillkortakommanden.

Självklara rättigheter i en demokratiskt stat som t ex äganderätt saknades helt fram tills dess att eu-medlemskapet framtvingade en ändring.

Synen på grundlagen är urvattnad och inte någonting som vare sig domstolar eller förvaltning tar på särskilt stort allvar.

Flera problem bärs fram, men det som sitter kvar tydligast i minnet är den exempellösa maktkoncentrationen (läs Ann-Marie Pålssons artikel om det). Genom att institutionellt samla all makt hos "folkets främsta företrädare", har folket i praktiken också berövats det mesta av makten.

Riksdagsledamöter i opposition har inga, eller mycket små, möjligheter att påverka. Åtminstone inte utan att majoriteten bjuder in dem för blocköverskridande överenskommelser. Majoritetens riksdagsledamöter fungerar idag i mångt och mycket som ett regeringens transportkompani.

Makten är i huvudsak samlad kring statsministerns stab och det är problematiskt av en rad orsaker.

Det kommunala självstyret är i praktiken utraderat (trots formuleringar i nuvarande grundlag).

Skatteutjämningen är ett fragrant grundlagsbrott. Kommuner FÅR inte enligt den lägga pengar på annat än den egna kommunens verksamhet. Genom skatteutjämningssystemet tvingas de av staten att lämna "koncernbidrag".

Socialdemokraternas kritik genom Morgan Johansson upplevs som nyvaken och osaklig. Antagligen är de lite griniga över att vara sidsteppade i detta. Även om en bred enighet är centralt i grundlagsfrågor, måste sossarna nog vänja sig vid att alla inte alltid dansar efter deras pipa. Ibland kommer det faktiskt bättre saker från andra håll och då borde man vara stor nog att stödja det.

Konstitutionella frågor är naturligtvis ytterligt komplicerade, men någonstans måste vi börja.

Den nuvarande situationen är onödigt dålig och gör politiken sämre än vad den skulle behöva vara.

Update: Uppmärksam läsare tillför ny kunskap i ämnet, varvid stycket om äganderätt har ändrats. Misstaget är helt och hållet mitt och springer ur en undermålig tolkning av kluddriga anteckningar från gårdagens begivenheter.

Det kommer antagligen begås fler misstag på den här bloggen till och från, så är man känslig mot sådant rekommenderar jag istället t ex Bloggen Bent, som alltid är väl underbyggd.

Etiketter: ,

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Som flera gånger tidigare har du en hel del fel när du skriver om juridik. Äganderätten har en egen paragraf i regeringsformens kapitel om grundläggande rättigheter (RF 2:18). Däremot innehåller grundlagarna inte några formuleringen (varken konkreta eller flummiga) om rätt till arbete eller bostad. Som vanligt är lärdomen; kolla fakta innan pennan förs till pappret.

9:49 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Tack för rättelse.
/J

10:16 fm  
Anonymous Anonym said...

Bloggeri är ju en tvåvägskommunikation. Självklart ska man försöka hålla sig till underbyggd argumentation, men det är inga forskningsrapporter vi pratar om.

Tack vare en aktiv motpart kan man fylla i luckor och utveckla resonemang.

3:36 em  

Skicka en kommentar

<< Home