söndag, juni 08, 2008

Svenskarnas integritet borde vara dyrare...

”Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslaget om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär.”

Orden är inte mina. Inte heller är det någon från den frihetliga vänstern som sagt det, ingen piratpartist, ingen frihetsfrontare, ingen liberal debattör eller bloggare.

SÄPO säger det i sitt remissvar!

I dagens Expressen handlar ledaren om FRA-lagen. I den vädjas till fyra riksdagsledamöter att vara tappra och rösta nej den 17:e.

SÄPO-citatet står inte ensamt. I kommentarerna till expressenledaren återfinns fler starka varningar från tunga remissinstanser:

Advokatsamfundet:

"Det framstår som ett märkligt resonemang att den omständigheten att viss verksamhet som på grund av begränsningar i regeringsformens rättighetsskydd, tas till intäkt för att intrång skall få göras på områden som omfattas av det nämnda skyddet, utan en närmare analys i dessa avseenden. Samfundet avstyrker mot den bakgrunden förslaget att tillåta avlyssning." av signaler i tråd.

Riksåklagaren:

"Förslaget uppvisar flera allvarliga brister och kan därför inte ligga till grund för lagstiftning."

Lagrådet:

"Lagrådet anmärker att intrånget sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken, och inte först när ett visst meddelande avskils för analys. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling."

Justitiedepartementet:

"Förslaget innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv. /--/ Det är [också] helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen befogenheter att fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer."

Registernämnden:

"En så enormt kraftig utvidgning av telefonavlyssningen och avlyssningen av andra kommunikationer i kabel kan inte genomföras över huvud taget."

Rikspolisstyrelsen:

"Förslaget tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen."

Det är en högst väsentlig del som saknas i den här debatten. Varför är det så in i helskotta viktigt att göra detta? Vad kommer vårt land tjäna på det? Vad kommer medborgarna tjäna på det?

Vad är det egentligen vi köper till priset av det minskade integritetsskyddet?

Etiketter: ,

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej, och tack för att du har läst igenom remissvaren och plockat ut det bästa. Men kan du inte länka till dem också, så att man kan läsa vidare i resonemangen?

Tack!

3:26 em  

Skicka en kommentar

<< Home