torsdag, juli 31, 2008

Att stoppa in ideologin i efterhand

Ali Esbati skriver om högerpopulismen i Norge och Fremskrittspartiets framgångar i opinionsmätningarna och Mattias $vensson utvecklar resonemangen på sin blogg.

Fremskritspartiet strävar visst efter att - liksom lite i efterhand - skaffa sig en ideologisk grund och har - läser jag nu hos $vensson - stundtals försökt använda klassiska liberala hjältar i bygget. Sådana som jag verkligen högaktar som t ex FA Hayek och Milton Friedman.

Hur man samtidigt som man vill grunda sin politik på dessa stora tänkare, också har en invandringsfientlig hållning är för mig obegripligt. Att grunda politiska idéer på Friedman, Rand och Ludvig von Mises är oförenligt med rasism och främlingsfientlighet.

Men kanske är man så fula att man helt enkelt väljer en lätt väg till de procenten väljare som av olika anledningar vill stoppa invandring.

Invandringsfientlighet är ett märkligt fenomen och nästan lite lustigt, om det inte vore så att det faktiskt kan ha utomordentligt allvarliga konsekvenser för folk. Invandringsfientligheten är fullkomligt irrationell, tvivelsutan, men den finns där och jag antar att man måste försöka förstå den.

Att vara rädd för främlingar kanske på något sätt är en naturlig mänsklig egenskap.

Själv är jag höjdrädd och jag har en god vän som tycker att fåglar är väldigt obehagliga.

Det är väl fråga om nedärvda reaktioner på sådant som var farligt på stenåldern. Rädslor som höll våra förfäder uppmärksamma på faror och som därför höll dem vid liv så att de kunde fortplanta sig och sprida sin höjd-, främlings- eller fågelrädda DNA.

Ovanstående är naturligtvis bara spekulationer, men vad jag vill ha sagt med inlägget är att främlingsfientlighet är fullständigt irrationellt ur såväl socialt- som ekonomiskt liberala synvinklar.

Med det sagt får man väl ändå hoppas att de klassiskt liberala idéerna muras in i Fremskrittspartiets grundbygge, till skydd från skadedjur och snålblåst.

Etiketter: ,

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Invandringsfientligheten är fullkomligt irrationell"

Jag vet inte om jag riktigt kan hålla med dig om detta. Nog för att det är ganska löjligt med allt för svepande generaliseringar men det finns ju vid detta laget en ganska stor del av svenska befolkningen som vuxit ut i invandrartäta områden där invandrarna inte är något främmande utan snarare det normala som sen i efterhand när de blivit äldre insett att mycket av det som varit fel i deras områden berott på inverkan från andra kulturer.

På min högstadieskola var det alltid en massa bråk mellan olika släkter och en massa hot som riktades mot den som råkade intressera sig för fel tjej. Det är väl inte kostigt att viss fientlighet biter sig fast i en efter sådana upplevelser och jag vet inte om det i sig kan sägas vara irrationellt.

Är det irrationellt att ogilla vissa seder som andra grupper i samhället har eller är det bara när sederna har etnisk grund som det blir irrationellt?

12:31 em  
Anonymous Anonym said...

Johan ovan har en betydligt förnuftigare analys av invandrarfientligheten än bloggarens förslag om urgammal biologiskt nedärvd rädsla för främmande människor. Det finns ingen sådan urgammal genetiskt nedärvd rädsla.

Hur 17 vågar folk i så fall åka utomlands och hur i all världen kan det komma sig att de som gör det (och det är många, och de som inte har råd att resa önskar oftast att de hade det,) anser att det är så intressant med andra kulturer?

Nej främlingsfientlighet handlar enbart om miljöinlärd rädsla eller fientlighet och sådan uppkommer dessutom oftast när människor känner sig trygghet hotad, vilket väldigt många människor gör idag.

11:16 em  
Anonymous Anonym said...

Det är helt naturligt och rationellt att vara rädd och misstänksam inför det främmande, det är en viktig överlevnadsinstinkt. Den är lika viktig idag som på stenåldern. Det finns fortfarande mördare, våldtäktsmän och olika former av våldsverkare i vårt samhälle och dessa kommer alltid att finnas.

Däremot kan jag hålla med om att det är dumt att vara fientligt inställd till det som är främmande, det rationella är ju att vara försiktigt nyfiken men misstänksam.

Genom tidigare erfarenheter gör vi generaliseringar och bedömningar om risk för oss själva. En person med ett visst utseende, klädsel och agerande förknippar vi med olika risker för oss själva. Vissa attribut förknipper vi med hög risk, andra med låg risk. Riskbedömningen avgör sedan hur vi agerar.

Detta kan så klart leda till felaktiga fördomar, därför är det viktigt att man hela tiden omprövar sina tidigare erfarenheter och har som mål att bli fördomsfri.

Alla bär på fördomar, om man inte vill inse det så lär man inte heller bli av med dem. Därför är det viktigt att hela tiden ifrågasätta sina egna tankar och därefter tala och agera mot andras fördomar. Att verka för tolerans inom alla områden och att andra människor skall kunna må bra och känna stolthet i ens närvaro.

Det är alltså helt rationellt att bli rädd och misstänksam mot främlingar (i sin vidare mening), men man bör vara medveten om varför.

3:35 em  
Anonymous Anonym said...

"främlingsfientlighet är fullständigt irrationellt ur såväl socialt- som ekonomiskt liberala synvinklar"

Är det verkligen rationellt att jämställa all invandring - OAVSETT vem som invandrar?

En invandring av tre norska läkarfamiljer är (som bloggaren ser det) således "ur såväl socialt- som ekonomiskt liberala synvinklar" helt jämförbar med en invandring av tre kriminella, romska familjer.

Man kan väl kalla någon som hävdar den uppfattningen för invandringsmaniker.

Invandringsmani är irrationellt från alla synvinklar.

2:25 em  
Blogger Johan Hedin said...

Kerstin.
Människor är flockdjur. Och nog är vi genetiskt kodade att vara det. Antagligen av goda evolutionära skäl också - då flocken varit en fungerande formel i människans utveckling.
Så vi älskar att hitta på olika situationer av "vi" och "dom".

För mig är detta uppenbart så jag har väldigt svårt att förstå varför sådana tendenser som främlingsfientlighet skulle "bara" vara miljöinlärda.

/Johan - den förste

12:25 em  
Anonymous Claes Andersson said...

"Invandringsfientlighet är ett märkligt fenomen och nästan lite lustigt, om det inte vore så att det faktiskt kan ha utomordentligt allvarliga konsekvenser för folk."

Vilka konsekvenser syftar du på?

"Invandringsfientligheten är fullkomligt irrationell, tvivelsutan, men den finns där och jag antar att man måste försöka förstå den."

Fullkomligt irrationell? Tvärt om! Den är fullkomligt rationell!

Det har aldrig hänt att invandring varit bra för ett land. Följaktligen måste man vara ordentligt nersnöad och dåligt upplyst om man, annat än på skämt; uttrycker sig i positiva ordalag om invandring.

6:34 fm  

Skicka en kommentar

<< Home