måndag, februari 16, 2009

Övervakningen dyr och verkningslös

Något oväntat kanske, men inte desto mindre uppfriskande, lämnar Anders Björck underrättelsenämnden i protest.

Något som många kritiker påpekat är det faktum att de utökade spaningsbefogenheterna inte skulle vara till någon större nytta. Även om man skulle ge blanka fan i människors integritet, så borde man väl i alla fall lyssna på argumentet som säger att den halva miljard som läggs på övervakningen är en dåligt använd halv miljard, om syftet är att värna rikets säkerhet.

(då är inte de kostnader inräknade som läggs på våra tele- och bredbandsräkningar för att operatörerna ska submitta datan till myndigheten, vilket ju kan ses som en slags skatt.)

Man väntar ju med spänning till den planerade och efter mycket gråt och tandagnislan införda kontrollstationen 2010. Med all rimlighet kommer man då att landa i samma slutsats som Anders Björck nu förutspår. Dvs att positiva effekter av lagen har uteblivit.

Etiketter: ,

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det är så dags 2010. I alla fall Centerpartiet bör svänga innan dess i frågan, annars kommer många av oss som gick med i Centrepartiet i hög grad för dess Öppenhetsmanifest och uttalde liberala hållning at lämna partiet.
Situationen är ohållbar, Sverige behöver inte två ickeliberal gröna partier.
Det vore önskvärt att man fokuserade den liberala debatten inom partiet på grundläggande frihetsvärden istället för perifiera frågor runt hushållsnära tjänster och Apoteksbolagets privatesering.
Stämman i Örebro blir avgörande för om Centrepartiet skall vara ett riksdagsparti i framtiden och det handlar inte om energipolitik,
Mvh
Mikael

10:38 fm  
Anonymous Anonym said...

Skulle rikets säkerhet intressera våra ledare så skulle vi ha trettio brigader, inte tre batalgoner.

11:09 fm  

Skicka en kommentar

<< Home