måndag, mars 30, 2009

SD gynnas av Kalibereffekt

Jag har utomordentligt stor respekt för de som jobbar med radioprogrammet Kaliber i P1. Det är det bästa som finns vad beträffar grävande journalistik i landet.

Nu kan det givetvis vara så att de följande ännu icke sända två delarna i reportageserien om Sverigedemokraternas rasism motiverar det hela, men gårdagens uppståndelse har huvudsakligen ett resultat: Det stärker SD. Det kan väl knappast ha varit meningen.

Den som vill övertyga den svenska opinionen måste ha två parallella motiveringar till den föreslagna politiken. En som verkligen tilltalar människor (t ex bättre privatekonomi) och en som samma människor kan förklara sitt politiska beteende med som känns moraliskt motiverad.

T ex är jag övertygad om att 99% av alla som väljer miljöbil gör det för att slippa trängelskatt och att få rabatt på förmånsvärdet. Men man vill ju gärna säga till folk att man väljer miljöbil för att man värnar miljön. Det känns ju liksom ädlare än att göra det för att man gillar stålar.

De som förfäras av Sverigedemokraters idiotiska och hårresande analyser om människor från andra länder skulle i all väsentlighet faktiskt ändå inte överväga att rösta på SD, vad de än skulle hävda var innehållet i deras politik. De skulle faktiskt kunna stryka precis varenda ord om invandring och börja fokusera på skolpolitik, genusfrågor eller eget rum på långvården - väljarna skulle ändå alltid förknippa dem med invandringsfientlig politik och tolka dem därefter.

Det finns en massa människor som inte gillar utlänningar. Som skräms av dem och som tycker att de verkar konstiga och att deras närvaro påverkar själva svenskheten negativt. Dessa människors syn på Sverigedemokraterna påverkas inte negativt av att de får höra att de har en massa åsiktsfränder i det partiet. De vill gärna att officiella skrivningar i partiprogram och annat hålls rena från obehagligheter, men har inget emot om att SD's "ideologiska" kärna är invandringsfientlighet.

Kalibers inslag har två effekter. Dels spär det på det martyrskap om hur SD behandlas i media som Jimmie Åkesson och hans kamrater försöker odla. Dels är det i praktiken som en gigantisk pr-kampanj som påminner människor med invandringsfientliga åsikter om att Sverigedemokraterna finns.

Timingen är dessutom för SD optimal. Detta kommer samtidigt som LO skakas av den solkiga bonushärvan, vilket tydligen skapat en hel del missnöje runt om i leden. Och det är ju i LO-kollektivet SD hämtar de flesta av sina väljare...

Ett journalistiskt program kan givetvis inte ta hänsyn till politiska effekter av att ta fram sanningen, men faktum är ändå att denna granskning spelar Sverigedemokraterna i händerna big time. Det kommer med all sannolikhet märkas i nästa opinionsmätning och kanske blir Kalibereffekten det som kan knuffa SD över tröskeln till Europaparlamentet.

Hoppas att jag har fel.

Etiketter: , ,

1 Comments:

Blogger Unknown said...

Huvudet på spiken!

Det räcker inte att endast peka finger och angripa SD:s politik utan vi måste också visa på ett tydligt politiskt alternativ där vi lyfter fram varför invandring och ett öppet samhälle är eftersträvansvärt såväl från ett ekonomiskt som ett ideologiskt perspektiv.

Här har vi en viktig roll att fylla eftersom flertalet andra partier hukar i denna fråga och nöjer sig med att peka finger alt. anpassa sig till SD:s retorik.

4:35 em  

Skicka en kommentar

<< Home