lördag, december 19, 2009

Farväl Saab - välkommen nåt nytt

Strukturomvandlingar är naturligt. Viss typ av verksamhet kommer att minska i omfång, medan nya växer fram. Men då måste vi se till att ha ett förnybart näringsliv, i vilket nya företag kan startas och växa sig starka och livskraftiga. Så är det inte riktigt idag.

Visst är det tråkigt att märket Saab försvinner som bilmärke, men det var väl tyvärr oundvikligt. De senaste åren har man inte lyckats gå med vinst. Inte ens under ohejdad högkonjunktur.

Trots det tycker den samlade oppositionen att den svenska staten ska göra ett försök med skattepengar. (Med pengar som man måste ta ifrån verksamheter som faktiskt går bra. Åtminstone under högkonjunkturer.)

Extra lustigt blir det när Miljöpartiet som är så emot bilar i vanliga fall vill dra undan resurser från nya miljönyttigare verksamheter för att hålla en gammal bilfabrik under armarna.

Johan Norberg uttrycker det (som vanligt) bäst: "När det visar sig att ingen i hela världen tror sig kunna driva SAAB med vinst är Peter Erikssons (MP) reaktion att skattebetalarna borde ha tvingats driva SAAB vidare med förlust."

Att den förlusttyngda verksamheten i Trollhättan läggs ner ska ses som en möjlighet.

Infrastruktur och produktionskapacitet lösgörs för andra företag.

3400 skickliga yrkespersoner kommer ut på arbetsmarknaden, redo att låta sin kunskap och sina erfarenheter befrukta nya verksamheter.

I den mån sådana tillåts växa fram. Det har varit lite skralt med näringslivsvänlig politik i Sverige de senaste 40 åren, men det är väl desto större anledning att sätta igång. Jobbskatteavdraget och avskaffandet av förmögenhetsskatten var livsviktiga reformer, men nu måste man fortsätta på den inslagna vägen.

Avskaffa LAS, förbättra utbildningssystemet, stärk forskningen. Fackens märkliga privilegier att framtvinga avtal genom trakasserier måste upphöra, liksom regelkrånglet för små företag som vill finnas och växa.

---

Läs även Magnus Andersson.

Etiketter: , ,