onsdag, juni 16, 2010

SEB Företag konsumentupplyser om företagarpolitiken

Jag har ju tidigare redogjort för min starka uppfattning om att vänstersidan gör bäst i alla hålla tyst om sin politik och låta folk själva fylla i de tomma raderna och då skapa sig en bild av den rödgröna politiken. När Mona och resten av vänstergänget preciserar och presenterar sin politik dyker de i opinionen.

Inför valet den 19 september kommer ju dessutom intensiteten i jämförelser och kritiska granskningar av båda alternativens politik bara att eskalera, vilket gör tillvaron en smula besvärlig för de som önskar en rödgrön valframgång.

Ett exempel är det nyhetsbrev jag fick från vårt företags bank idag. (SEB) I det listas huvuddragen i de olika regeringsalternativens företagarpolitik. Jag vet inte hur många kunder SEB Företag har, men rimligtvis är det mycket få av dem som läser detta som tycker att vänsterpartiernas företagarpolitik är särdeles bra...

Alliansens företagsrelaterade vallöften
Alliansen vill:

 • bygga Motorvägen Förbifart Stockholm
 • tidigarelägga satsningar på infrastruktur - 417 miljarder kronor satsas de närmaste tio åren. Förutom satsningar i Stockholmsregionen, som även inkluderar järnvägar, ingår Västlänken och Marieholmstunneln i Västsverige och planer på ytterligare en fast förbindelse mellan Skåne och Danmark
 • inte införa kilometerskatt
 • inte höja skatten för vanliga löntagare
 • inte göra det dyrare att anställa unga
 • inte avskaffa rut- och rotavdragen
 • inte förtidsavveckla kärnkraften
 • inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt
 • inte lagstifta om könskvotering till bolagsstyrelser.

Oppositionens företagsrelaterade vallöften

Oppositionen vill:

 • höja inkomstskatten för alla med en månadslön över 40.000 kronor (dvs jobbskatteavdraget minskas stegvis för att helt försvinna för inkomster över 80.000 kronor)
 • återinföra avdragsrätt för a-kasseavgiften - avgiften sänks och taket höjs från 680 till 950 kronor per dag
 • avskaffa Rut-avdraget för hushållsnära tjänster
 • utöka Rotavdraget så att det kan användas till energibesparande åtgärder
 • höja skatten på koldioxid med 49 öre per liter bensin, vilket kompenseras med höjt reseavdrag
 • införa trängselskatt på Essingeleden i Stockholm liksom kilometerskatt på lastbilar
 • återinföra förmögenhetsskatten som alliansen avskaffat
 • att stockholmarna ska få folkomrösta om motorvägen Förbifart Stockholm
 • sänkt arbetsgivaravgift för småföretag, totalt 2 miljarder kronor 2011 och 6 miljarder 2012
 • förbättra kapitalbildningen för små företag, bland annat genom att ett riskkapitalavdrag införs.

Etiketter: , , ,

2 Comments:

Blogger Nils Lindholm said...

En kul grej:
Vad är en vanlig löntagare?

”Alliansen vill inte höja skatten för vanliga löntagare.”

”Oppositionen vill höja inkomstskatten för alla med en månadslön över 40.000 kronor.
(dvs jobbskatteavdraget minskas stegvis för att helt försvinna för inkomster över 80.000 kronor)”
Jag har för mej att MEDEK-inkomsttagaren har 25-tusen i månaden.
Så en vanlig löntagare har kanske 60% mer lön än medel.

Sen:
Så ska oppositionen göra nån miljösatsning med 49-öre (som Alliansen verkar höja mer, C låg väl på nån spänn?) MEN kompensera för arbetsresor. (vilket INTE alliansen verkar ska göra.
Duu visst sänkte Alliansen jobbavdraget med nån eller några tusenlappar?
Genom att lyfta botten då du kunde få avdrag.

10:39 em  
Anonymous Anonym said...

Det verkar av din lista som att en sida "inte vill" ganska mycket medan den andra faktiskt har något att komma med.

12:49 em  

Skicka en kommentar

<< Home