torsdag, april 28, 2011

Gamlingarna mot Prussiluskorna 1-0

Det handlar om synen på människor. Så kan man sammanfatta konflikten mellan folkhälsa och individhälsa. Det tidigare perspektivet är logiskt för socialister (och kanske konservativa), eftersom medborgarna har ett egenvärde för staten. I syfte att uppnå sina mål kan staten ta sig rätten att åsidosätta medborgarens egen vilja och ålägga henne förhållningsregler och pålagor efter behag.

Som liberal borde det omvända perspektivet råda och även om vi inte är där ännu så är dagens besked om att folk som bor på äldreboende ska kunna fortsätta att leva som myndiga människor, fastän de väljer att bo utan trösklar, mycket välkommet.

IOGT-NTO protesterar naturligtvis och avslöjar med detta sin sanna natur.

De försöker oftast framstå som att de inte är några extremister, utan mest bara vill balansera något som de upplever vara ett samhällsproblem. Så är de inte. IOGT-NTO är en farlig sekt, moralimperialister vars lust för frihetsinskränkningar saknar begränsningar. Att ge dem inflytande är att öppna dammluckorna till en moralpolisstat där allt som gör människor till människor till slut kommer att vara förbjudet.

Etiketter: ,

3 Comments:

Anonymous Putte said...

Kolla dina källor. Det finns inte ett enda officiellt uttalande från IOGT-NTO som kritiserar det här förslaget. Enskilda medlemmar, visst, men inte från organisationens ledning.

Om du dessutom hade läst utredningen hade du sett att IOGT-NTO hade med en expert där. Som inte anmält någon avvikande mening. Du låter dina fördomar springa iväg med dig min vän.

8:12 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Anna Carlstedt är ju knappast bara någon random medlem. Det som IOGT-NTO's ordförande säger måste ju i någon mån anses prägla lobbyorganisationens agenda...

10:41 fm  
Anonymous Niklas said...

Haha. Underhållande inlägg måste jag säga. Det är bra om du håller dig i sandlådan, så behöver folk inte ta dig på allvar ;-)

Om vi ska vara allvarliga en stund:
Jag tycker det är tråkigt och onödigt med serveringstillstånd på äldreboenden och jag förstår heller inte problemet. Den som bor på ett äldreboende har det som sin bostad och ska självklart få förvara vilka drycker och dricka vilka drycker den vill i sitt hem. Så är det redan sedan tidigare och om personalen inte respekterar det så är det ju där felet ligger. Jag har jobbat på åtskilliga äldreboenden och jag har aldrig upplevt att någon äldre hindrats från att konsumera alkohol (däremot har jag varit med om att personalen trugat boenden ”Ska du inte ha en snaps idag?” och liknande).

Jag har också träffat åtskilliga äldre boende på äldreboende som haft egna alkoholproblem eller oftare levt med någon som haft alkoholproblem. Många kvinnor har levt stora delar av sitt liv som medberoende. De har varit rädda för sina män och tvungna att ta hand om dem. För dem är en miljö där alkohol inte är självklar måltidsdryck en trygghet.

Jag tycker inte att Sverige behöver fler serveringstillstånd. Vi behöver inte få alkohol mer lättillgängligt och jag tycker det är bra att det finns miljöer där alkoholen inte har en självklar plats och det finns ett socialt tryck att dricka. Jag tycker inte att någon ska behöva ha detta tryck i sitt hem, som det faktiskt blir med servering på äldreboenden. Jag tycker också att en miljö där väldigt många tar mediciner som inte bör kombineras med alkohol är extra olämplig för att öka tillgången på alkohol och det sätter ytterligare press på personalen.

Sen är det klart att även äldre människor ska kunna köpa en flaska alkoholhaltig dryck och konsumera den, men det är ju en annan fråga…

2:19 fm  

Skicka en kommentar

<< Home