onsdag, februari 01, 2012

Skatteutjämning rimmar dåligt med (C)-ideal

Igår skrev mina Centervänner Mari-Louise Wernersson och Eva Nypelius en artikel i Dagens Samhälle om att de vill att regeringen sätter ned foten om kommunal skatteutjämning. Jag känner båda som väldigt trevliga och synnerligen kompetenta centerföreträdare, men jag har funderat på texten och ställer mig frågan om hur kommunal skatteutjämning egentligen harmonierar med Centerpartiets idéer om federalism.

Nu i helgen har Centerpartiet kommundagar i Västerås och jag räknar med att denna fråga kommer att diskuteras länge och väl.

Lagstiftarens roll är att avlägsna hinder och skapa frihet för människor att leva sina liv efter egna ideal, men den är inte medborgarnas curlingmorsa. Varje landsända har olika förutsättningar och det finns fördelar och nackdelar överallt. Man kan helt inte räkna med att det är nära till posten om man samtidigt föredrar fria vidder. Vill man nyttja en kommunal bollplan i storstan får man räkna med att ha träningstiden 2130 en fredagkväll av det enkla skälet att det är trångt.

Wernersson/Nypelius vill att samhällsservicen ska vara lika oavsett var man bor. Det låter ju som en sympatisk strävan, men man kan då samtidigt fråga sig vad vi har kommuner till? Om "lika för alla" är idealet borde all offentligt finansierad samhällsservice vara statlig och centralstyrd. Det vore dåligt av en lång rad skäl.

För det första finns en effektivitetsaspekt - lokalpolitiken står närmare medborgarna och kan lättare se unika behov i den egna kommunen och snabbare anpassa sig till förändringar. Demokratiaspekten är heller inte oviktig. Om medborgarna inte gillar hur behoven tillgodoses kan de välja andra kommunpolitiker i nästa val.

Sedan tror jag knappast att det gynnar Centerpartiets kommunpolitiker att skapa ett system som belönar slarv och misskötsel och bestraffar de som tar ansvar, prioriterar kommunal kärnverksamhet och håller nere skatterna.

---

Läs också Per Ankersjös DN Debatt om hur Centerpartiet öppnar upp arbetet med nya partiprogrammet i en wiki för alla att delta i.

Etiketter: , , ,

6 Comments:

Anonymous Emil Källström said...

Här gäller det att hålla mer än en boll i luften.

Vi har, och kommer under överskådlig tid ha, ett system för kommunal skatteutjämning. Då är det viktigt att detta är rättvist och aktuellt. Det nuvarande systemet är det inte. Utredningens förslag är förankrade och genomförbara.

På sikt bör vi givetvis decentralisera samhälle och skattebaser i sådan grad att detta system spelar ut sin roll - men att nu blockera förslag i syfte att skapa ett mer modernt system innebär enbart obstruktion och försvårar planering för våra kommunpolitiker. Ingen vet vad som gäller för 2013.

11:18 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Vi slåss mot bilden att vara ett särintressesparti för glesbyggden, när vi vill vara ett alternativ för hela landet.

En vettig debatt om ett bättre system har jag naturligtvis inget emot, men både du och jag vet att debatten inte kommer att handla om det.

11:54 fm  
Blogger sven said...

Ja just ett särintresse för glesbygden är vad Centerpartiet skall vara.Centerpartiet skall vara Sverige utanför städernas röst i den borgeliga regeringen.
Det finns tillräckligt med partier som fjäskar för storstädernas medelklass.

4:31 em  
Blogger sven said...

Appropå decentralisera skattebaser.
En skattebas som komunerna kunde få är fastighetsskatten.Varje komun kunde själva få välja hur de skulle utforma skatten och komunerna skulle få fastighetsskattepengarna.De skulle ju då också få fritidshusägarnas pengar.Det skulle bli lönsamt för komunerna med fritidsstugor.

1:22 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Sven, det är ingen dålig idé och faktum är att den är genomförd. 2008 ersattes fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift... :-)

Alliansen levererar. (Ibland)

7:20 fm  
Blogger Göran said...

Vad dumt,
skatteutjämningen är en nödvändig konstgjord andning, en negativ produkt av den förda rikspolitiken som har medfört att vissa kommuner inte längre har samma möjlighet att bedriva grundläggande välfärdsverksamhet. Sedan urminnes tider pågår nämligen, genom den statliga skatten, en geografisk omflyttning av landets tillgångar till östra mälardalen, vilket medfört att våra landsortsregioner går en sakta och säker död till mötes.
Skatteutjämningen är ett måste ända tills vi tillsätter en ordentlig och demokratisk utredning om landets behov av en ständig särbehandling av Stockholmsområdets status som huvudstad. Vilken nytta har egentligen detta skattefinansierade område för övriga landet, nu när t.om det hälften så stora Göteborg drar in så mycket mer av ”nyttiga” exportinkomster till landet? Stockholmsområdet sysslar mest med en komplicerad rundgång med övriga Sveriges statliga skatteinbetalningar!

Idag utarmas alla svenska regioner ekonomiskt av en hel armé av skattefinansierade byråkrater i östra mälardalen, en samhällsekonomisk paria som genom utredningsmanipulation av de folkvalda och årlig uppgradering av den statliga centralbeskattningen (statliga skatten) indirekt sänker landets perifera kommuner. Pengarna stannar inte längre kvar ute i regionerna och skapar därigenom inget lokalt riskkapital. Pengarna går istället genom hutlösa Elskatter, Moms-, Bränsle-, Bil-, alkohol-, tobak- och Bolagsskatter m.m. direkt in till landets mest skattefinansierade område, Stockholm, där överskottet dagligen göder en till stora delar onödig och enormt kostsam Statsbyråkrati med svans. Denna vansinniga och vindögda centraliseringspolitik utarmar och avfolkar landsorten, samtidigt som Stockholmsområdet tillåts växa helt okontrollerat och fullständigt okritiskt får bada i andras pengar!

Oavsett partifärg i regeringen så är slöseriet med landsortens pengar vid de olika statsbyråkratdelarna snudd på kriminell. Vid t.ex regeringskansliet anställdes vid det första EU-ordförandeåret 1500 personer extra bara för att vända papper, och trots att ordförandeåret bara varade ett år så jobbar huvuddelen av dem fortfarande kvar. Detta centrala och ekonomiska vansinne går igen inom all statlig verksamhet, den statliga centralbyråkratin bara ökar och ökar på övriga Sveriges bekostnad. Resonemanget inom Sthlms centralbyråkrati går nämligen som vanligt ut på att landets ”gemensamma” tillgångar och överskott tillhör staten och staten det är vi och endast vi!

Sverige, har nu skapat ett centralt monster som sakta håller på att äta alla ur huset. Det är snart ett måste för övriga Sverige att säga Nej, ta tillbaka sina pengar och stoppa slöseriet inom den centrala statsbyråkratin. Äntligen också börja ställa krav på alla ja-nickande rikspolitiker på länsbänkarna i riksdagen. Ställa dem till svars för alla tagna beslut, t.ex varför El-avregleringen gav landsortsbor inom vattenkraftsområden 4 ggr dyrare nätavgift och därmed dyrare statlig skatt än de boende i Stockholmsområdet. Också fråga dem varför övriga Sverige år efter år skall tvingas betala in dyra pengar för SVT och alla museer, teatrar och andra lokalt tveksamma s.k. kulturella inrättningar i Sockholmsområdet?

Av all statlig skatt som Sveriges ca 7 miljoner invånare utanför Stockholm tvingas betala in så går ett gigantiskt överskott till att betala för statsbyråkratins skyhöga löner- och hyror i östra mälardalen. Överskottet går sedan direkt in i Stockholmsområdet genom den lokala skatten, lokala bankinsättningar, lokala inköp och lokalt nyttjande av ortens näringsidkare

Allt sammantaget skapar sedan en mycket god och gynnsam tillgång på lokalt riskkapital och positivt företagsklimat i Stockholmsområdet. Något som övriga Sverige, pga denna ansvarslösa politik, alltid lidit stor brist på!

7:22 em  

Skicka en kommentar

<< Home