torsdag, april 05, 2012

Youth Is Wasted on the Young

Liberalismens gyllene princip är ju att var och en ska ha frihet att göra vad han eller hon vill, så länge man i samma veva inte inskränker någon annans frihet. Ibland kommer dessa friheter i konflikt med varandra och då krävs ett ställningstagande om vems frihet som ska väga tyngst.
Ofta kan man luta sig mot delprinciper som t ex att medborgarens intressen ska gå före statens och att frånvaron från tvång i tveksamma fall ska vara huvudregel.

Det har uppstått en diskussion om de s k "studentflakens" vara eller icke-vara i Stockholms innerstad. Staden vill begränsa lastbilsflaksfestandet i stadens mest centrala delar.

Här råder en frihetskonflikt. Studenterna kräver sin rätt att ge uttryck för sin glädje att klarat sig genom gymnasiet (vilket alltså innebär att man lyckats hålla sig närvarande lejonparten av schemalagd undervisningstid).

Vi andra som vistas i staden vill ha frihet att slippa det hemtrevliga brölandet, ölskvättandet, basdunket (och pinkandet) från lastbilsflaken ner på stadens gator (och de som vistas där).

Nu hotar några av studenterna att ockupera Stadshuset för att visa sitt missnöje.

Bortskämda jävla pissmyror...

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Nicklas Jensen said...

Spændende tanker du gør dig.

8:19 em  
Anonymous Mangan said...

De där ynglen är bara tröttsamma larvpottor, som verkligen inte har uträttat ett dugg. Det är skrattretande när somliga av dem hugger till med att "alla som idag är vuxna har åkt runt i en bekymmersfri värld när de var 18, ropat blööööhöööö! och fått känna att de äger framtiden" (nej, det har 'alla' inte gjort - det här imbecilla sättet att "fira studenten" är ju något som bara funnits 20-25 år).

Men när de sedan börjar docera om att rågan motiverar ockupation av stadshuset, eller ens en civil olydnad-kampanj, så vill man ju bara skjuta deras talesmän med en serie nackskott. Idioter.

11:07 em  

Skicka en kommentar

<< Home