torsdag, juni 14, 2012

Likhet inför lagen en central princip

Hinner egentligen inte blogga, men jag måste bara kort kommentera en reaktion från SvD's normalt utmärkta ledarsida ang Folkpartiets gamla förslag om språktest för medborgarskap:

Nej, Benjamin Katzeff Silberstein, Folkpartiets kritiker "struntar" inte i problemet. Jag tycker dessutom att man bör skriva problemen. De går inte att koka ned till en fråga (typ "massinvandringen).

Jag är starkt kritisk mot ett förslag som åsidosätter en absolut grundförutsättning för den liberala rättsstaten: likhet inför lagen.

En konsekvens av Folkpartiets förslag, om likhet inför lagen ska gälla, borde man även testa varje  svensk. Eftersom de flesta nyfödda bebisar inte är så bra på just svenska kan man kanske ge anstånd tills de är 18 år. De som inte klarar språktestet (vilket med tanke på kvaliteten i den svenska skolan antagligen kommer att vara en del) får inget medborgarskap.

Förhoppningsvis kan de anhöriginvandra till Sverige för att bo med sina föräldrar ytterligare ett par år. Några få av dem kommer att ta sig över trösklarna till arbetsmarknaden för att kunna arbetskraftsinvandra.

Och innan man utgår från att de som hävdar humanistiska värden, öppenhet och fri rörlighet "struntar i problemet" kan man kanske kolla om de skrivit något om frågan. Om man ändå inte orkar öppna en webbläsare kan jag avslöja att många av dem har det, fast man kanske inte utgår från att problemet i första hand sitter hos de nyinflyttade.

---

Detta också angående Johan Norberg och Dilsa Demirbag-Stens utomordentligt angelägna DN-Debatt idag.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Naturligtvis är automatiskt utdelande av medborgarskap ett otyg som bör beivras. Likaså borde medborgarskap kunna förverkas.

Dock är det skillnad på uppehållstillstånd och medborgarskap, såväl i vår befintliga värld som i Galt's Gauch. Inte ens Ayn Rand torde jämställa förlossning med invandring.

12:53 fm  
Anonymous Joakim said...

Din tolkning av likhet inför lagen är något underlig. Eftersom vi tilldelar alla nyfödda medborgarskap bör vi alltså tilldela alla som kommer hit medborgarskap. Det måste ju bli den logiska följden av att du anser att man bör applicera kraven på båda varianterna av befolkningsökning.

Visst skulle vi kunna dela ut medborgarskap till alla som kommer hit, men då måste vi först avveckla den stora välfärdsapparaten. Annars skulle landet snart stå inför en katastrofal ekonomisk situation.

8:23 fm  
Anonymous Anonym said...

Hedins slutsatser följer inte av
premisserna. Slappa analogier.

8:28 em  

Skicka en kommentar

<< Home