söndag, oktober 15, 2006

Nu är det bara att köra

OK, Maria Borelius fick nog/vi fick nog av henne. Det känns av allt att döma som att kulturministern klarar sig. I morgon kommer budgeten och även om inte hennes gärningar glöms och förlåts minskar trycket på henne.

Nu har hon ingenting att förlora. Det är så gott som otänkbart att hon sitter kvar över ett val, så hon behöver inte oroa sig för den saken. Cecilia Stegö Chilò har nu en historisk chans att göra stora och nödvändiga förändringar av den svenska kulturpolitiken, för att sedan byta jobb något år innan nästa val.

Kulturen är absolut livsnödvändig. Den ger oss inspiration, stöd och tröst. I kulturen uppstår nya tankar och i den kan vi formulera drömmar om framtiden som i förlängningen ger oss någon slags kompass för hur vi ska möta morgondagen - i kärleken, på jobbet, i politiken och allt annat som är viktigt för oss. Den lär oss saker om oss själva och om människors interaktioner. Den kan belysa små tankefel idag som kan leda till folkmord imorgon. Därför är det så in i helvete viktigt att den fungerar. Det gör den inte idag.

5 Comments:

Anonymous s said...

Undrar om du är en sådan kapitalist som menar allt det du säger men samtidigt tycker att kultur som inte har ett marknadsvärde heller inte ska subventioneras med skattepengar. Alla de nya tankar, inspirationen stödet och trösten är ju inte gratis, men kan heller inte bekostas först efter en massa reklam och vidare biljettköp/inköp/lokalhyror etc etc.

Eller vad tycker du?

2:14 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Men vadå inte ha marknadsvärde? Det har det ju om nån vill uppleva den. Jag betalar gärna för mig.

Ex: Fri entré på museer låter ju bra, men det finns ingenting som är gratis. NÅGON måste betala och jag anser att det är fel att tvinga någon annan (som kanske inte alls är intresserad av den aktuella utställningen) bjuda mig på min kulturkonsumtion.

Även en socialist måste ju se att det finns en orimlighet i detta?

9:55 fm  
Anonymous s said...

Fri entré ökar intresset för vad som visas på muséer och stimulerar befolkningen på andra sätt än vad som kan köpas för pengar. Dessutom är det en briljant idé för turistnäringen. Liksom fri kollektivtrafik skulle vara.

På samma sätt som jag har i princip samma argument som alla andra socialister har du samma som alla andra kapitalister; varför ska jag betala för något som inte jag är intresserad av?? Om det inte är mina barn som ska ha simkurs varför ska jag betala? Om inte jag ska låna några böcker på bibloteket, varför ska det någon anna få göra det på min bekostnad.

Även en kapitalist måste ju se att det finns en orimlighet i detta?

2:12 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Visst ska en del grejer finansieras gemensamt, men inte fan är det nödvändigt med fri entré till muséer?

Dessutom tränger man undan annan kulturproduktion som inte får skattesubventionerat stöd (som av olika anledningar inte faller kulturrådet i smaken).

5:44 em  
Anonymous s said...

Ni antidemokrati kapitalister har missförstått det där med kulturrådet. För det första finns det flera olika instanser och många olika områden. Konst, teater, film, dans, musik mm mm. Och personerna som sitter i de olika råden är inte desamma. De har expertis på sina områden och ja, ganska ofta väljer de skit. Men din smak är nog inte bättre och ska den stora massan bestämma kan ju all kultur tävla som idol, via sms på tv. Heja kulturen.

2:36 fm  

Skicka en kommentar

<< Home