torsdag, november 02, 2006

Halka och ansvar

Ett stort problem i vårt samhälle är avsaknaden av ansvarstagande. Man möter det överallt. I företag, i offentlig förvaltning, i privatlivet och nästan överallt. Undantagen är de verksamheter där undlåtande av att ta ansvar får direkta och kännbara konsekvenser.

Ansvar måste kopplas till människor. Varje arbetande måste ha klara riktlinjer om vad som är vems ansvar. Man ska veta att om hälften av SL's bussar står stilla pga av att jag inte har saltat vägen, får jag sparken om inte synnerliga skäl föreligger.

Det kommer mer i detta ämne (ansvarfrågan alltså, inte nödvändigtvis halkan) var så säker!

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Förlåt! - Göran Persson

6:27 em  

Skicka en kommentar

<< Home