torsdag, januari 25, 2007

Olydnad straffas

Arbetsdomstolen har dömt en restaurang i Göteborg till att betala restaurangfacket 50 000:- i skadestånd, för de inte "hörsammat" fackets kallelse till förhandling. (plus rättegångskostnader)

Snyggt... :-/

3 Comments:

Anonymous Ron G said...

Där har du ju bevis på att facket redan HAR stöd i lagen och att regering/riksdag redan gått på deras linje.

Detta är vad enmansföretagare har att anpassa sig till.

Det är inte realistiskt att anställa i enmansföretag (såvida enmansföretagaren inte är i princip miljonär redan innan, eller en ren kamikazepilot).

Facket kräver alltså tydligen att det SKA finnas en kraftig klassklyfta mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren måste vara fett rik.

Det är en rätt intressant paradox.

10:44 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Tjena!

Jo, men det kanske finns någon slags sjuk logik i detta?

Fackföreningsrörelsen hämtar ju sin politiska kraft ur att det finns dem som blir dåligt behandlade på sina arbetsplatser och om alla hade det bra, så behövdes ju inget fack.

Nu tror jag i o f s inte att dom DRIVS av ondska, även om man i fallet wild'n'fresh kan undra, men de fackliga organisationerna har inga som helst incitament att bidra till att folk har det bättre. Snarare tvärtom. Ju värre det är, desto större existensberättigande har facket.

Och om du frågar mig, så är det en stor del av problemet. Att det inte längre är medlemmarnas intresse som är det viktiga, utan organisationerna som sådana - med de möjligheter de bjuder i form av inflytande och pengar för dem med rätt partibok.

(Tack för dina mycket läsvärda kommentarer!)

10:54 fm  
Anonymous Ron G said...

I fallet Wild'n Fresh är det nog mest blindhet och enorma skygglappar som är de pådrivande krafterna.

Men Sverige år 2007 är INTE samma sak som Sverige år 1907. Facket är 100 år efter sin tid.

De här tjejerna har garanterat inte för avsikt att "utnyttja" sin personal. De har tagit ett stort ansvar, och för detta borde de belönas och inte få en smäll på käften.

Fackets beteende idag är destruktivt för nyföretagandet generellt och därmed för hela nästa generation. Volvo och Ericsson lär ju knappast släppa in särskilt många. Så vilka alternativ har ungdomarna?

Handels/HRF gör ju sitt bästa för att slå sönder motivationen för initiativrika personer mellan 20 och 30 års ålder. Dessa personer - Sofia i Göteborg och Victoria i Kristianstad - är framtiden! Hoppet.

Hur kan det vara något annat än ondska att ge sig på dessa? Vad är det i så fall?

Sen frågar jag mig - har facket själv gjort något för att skapa nya jobb? Ser du några nya fackföreningsstyrda företag med perfekta anställningsvillkor? Var finns dessa i så fall?

Wild'n Fresh eller kosmetikbutiken erbjuder knappast dåliga anställningsförhållanden. Det är per definition en viss otrygghet i att jobba i ett litet företag. Och det är ingen som tvingar någon att söka jobb där.

Inte heller kan jag se hur man kan stå och i princip kräva att enmansföretag ska kunna erbjuda livstidsanställningar och dagistrygghet åt vuxna personer. Men det är precis vad man gör. Med sådana "villkor" så blir det inga företag alls till slut.

Det var tyckandet, det. En hel del sånt. :)
----------------------------------
Realiteten är att facket efter det här måste räknas som en verkställande och lagstiftande myndighet med fullt mandat att gå in i vilket småföretag de vill och stoppa verksamheten helt efter eget godtycke.

Och enmansföretagarna måste inse att även om regeringen beter sig ohederligt och INTE erkänner att kollektivavtal är obligatoriskt, så är det ändå så.

Sverige har två uppsättningar myndigheter, och bådas lagar måste följas. Den ena - staten - har uttalade lagar som kallas Lag. Den andra - facket - har outtalade lagar som kallas Kollektivavtal.

Bevisen är otaliga. Fackets låtsaspasspoliser på byggarbetsplatser där polacker jobbade föranledde ju ingen åtgärd från den "riktiga" polisen. Regeringen stödde facket i Vaxholmsfallet. Det var OK att hojta "Go Home". Minister Littorin kallar Wild'n Fresh-konflikten "legitim" (laglig!).

Detta är den pokerhand som ensamföretagarna har att spela med. Par i tvåor. Och motståndaren spelar med märkta kort.

1:45 em  

Skicka en kommentar

<< Home