måndag, juni 18, 2007

Omarbetad miljölagstiftning

Reinfeldt säger mycket klokt och betydelsefullt i dagens DN, i den artikel som omskrevs i den förra posten.

En viktig punkt som förtjänar en egen bloggpost är öppningen för en omarbetad miljölagstiftning.

Så här säger statsministern:
"Miljöbalken ska ändras så att rättsväsendet effektivare kan utreda miljöbrott. I dag lägger myndigheterna för mycket tid på ärenden med mindre betydelse för miljön."

På senare tid har jag haft anledning att granska ett antal ganska uppseendeväckande miljödomar. Alla människor, företagare och andra drabbas och en del drabbas hårt och orättvist.

Visste du att det är olagligt för en företagare att köra bort med uttjänta lysrör i sin bil, utan att ha ett särskilt tillstånd för transport av farligt gods? (Samma sak är inte olaglig om man gör det i egenskap av privatperson.)

Miljödomarna handlar påfallande ofta om helt idiotiska saker. Ett exempel är Jan Taylor, som ställde en kasse tidningar bredvid en proppfull återvinningscontainer och dömdes till böter för nedskräpning!

Det är alltså meningen han han ska köra hem med kassen igen och komma tillbaka vid ett annat tillfälle och kontrollera om kommunen haft den oändliga godheten att se till att få tunnorna tömda? (Vore rimligare att döma de som undåter att sköta sitt jobb att se till att det finns plats i återvinningen.)

Regelverket är omöjligt överblicka - det finns ca 1500 lagar, 2100 förordningar och över 8000 myndighetsregler - det är ineffektivt och verkar helt felfokuserat.

Och kanske viktigast av allt: Det är inte särskilt effektivt för att skydda miljön.