söndag, november 14, 2010

Systemmonopolets enga argumentation har många brister

Just nu rullar en mångmiljonkampanj för systembolaget på tv och i andra medier. Budskapet är entydigt: Systemmonopolet är ett bra system.

För det första håller jag inte med i sak. För det andra är det ytterst tveksamt om det kan vara Systembolagets uppgift att opinionsbilda i egen sak. De som styr systembolaget och har sin utkomst därifrån måste dessutom ses som i allra högsta grad jäviga.

Låt oss granska grundtesen. I reklamfilmen hävdas att privatägda försäljningsställen av alkoholhaltiga drycker skulle innebära att man försöker prångla på köparna mer alkohol och att detta skulle leda till fler alkoholskador i samhället.

Förutom det uppenbara principiella argumentet om individens frihet och ansvar, saknar inte ansatsen allvarliga tillkortakommanden.

Vad man än tycker om detta kan det väl på allvar inte vara systembolagets åsikt att något som helst problem kan finnas med att en person som konsumerar en flaska vin per år fördubblar sin vinkonsumtion?

Många äldre borde ta sig ett glas då och då, men kan ha såväl fysiska som gamla nedärvda moraliska hinder mot att uppsöka en systembutik.

Privata företag vill tjäna pengar, det stämmer, men det är inte nödvändigtvis så att detta behöver ske genom att erbjuda konsumenten 3 fyllor till priset av 2. Det kan lika gärna vara så att man försöker konkurrera med kvalitet eller specialisera sig på sådant som är svårt att få tag i.

Tesen bygger på en syn på företagare som skrupelfria, giriga och allmänt onda. Som något den stackars enkla människan måste skyddas ifrån. Det är OK att tycka så om man är socialist, men det kan knappast vara en syn som kan ligga till grund för en borgerlig politik?

När det gäller rabatterbjudanden och annat som systembolagets åsiktskampanj nu försöker skrämmas med, finns det ju faktiskt ingenting som hindrar en restriktiv lagstiftning om marknadsföringsregler i och utanför butiken, oavsett upplåtelseform.

Jag är själv väldigt intresserad av mat och dryck och har många vänner som också är det. Några av dem har drömmar om hur en vinbutik skulle kunna vara och hade vi levt i ett annat land skulle någon av oss säkert gjort verklighet av sådana idéer och startat en butik som på ett bättre sätt än andra tillhandahåller goda droppar på flaska.

Men i Sverige är man med en sådan affärsidé i praktiken belagd med näringsförbud. Det är enligt min mening lika orättvist som onödigt.

Etiketter: , ,

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jo, jag vet. Det ligger mycket självmotsägelser i argumentationen om detta (monopol versus marknad) i allmänhet, men detta fall i synnerhet. Man måste bli mycket ologisk och ha en selektiv synvinkel om man ska baxa igenom det här. Men jag kvarstår fortfarande vid principen; Det är lämpligast att Systembolaget stannar. Låt mig förklara;
- Vissa ting i vår omvärld är bevisligen inte bra för oss om för mycket finns i allmänt omlopp. Sådana exempel är vapen, starka narkotiska preparat, och för all del alkohol. Vi kan se att de teorier som annars skulle tala för ett avskaffande av exempelvis Systembolaget, inte ”fungerar” i system där man ”släppt det fritt”. Frankrike, Tyskland och Danmark exempelvis. Det har enbart lett till i) Större konsumtion, ii) Större andrahandsskador till följd av ökad alkoholkonsumtion. Orsaken till att sådant inte ”syns” i viss statistik är att konsumtionen har normaliserats vid en ganska hög volym (i folkmun såkallat skåpsupande). Och att det börjar ses som ”normalt” med omfattande block av medborgare med varierande grad av skrumplever, som så fallet är i Frankrike (lite som att Holländska myndigheter slutar att föra statistik för exempelvis dödsoffer för den narkotikapolitik som förs, eller det enorma sociala lidandet som den legaliserade sexhandeln för med sig). Saker och ting kan som bekant elegant sopas under mattan. Men jag är av åsikten att problem är ett problem, även om vi ”målar” problemet i en annan färg, läs, normaliserar, legaliserar (ger upp). – Eller lägger problemet under sängen och hoppas att det går iväg av sig själv (för nu syns det ju inte).

Ergo; Släpper vi det fritt, så kommer marknadsmekanismerna att gå i aktion. Dessa mekanismer är lämpliga på de flesta områden (tycker jag) såsom biltillverkning, apelsinodling, byggbranschen, -you name it! Men på vissa områden så fungerar dessa krafter på det positiva sätt som förväntat; de kommer att agera som vilket företag som helst, med obehagliga följder. Du skriver att du inte tror att de kommer att prångla ut mer sprit, starköl och vin på markanden. Jag tror det motsatta. De kommer att köra flatout, oavsett vad Folkhälsoinstitutet och forskning kan tänkas ha för åsikter om detta.

Vän av ordning undrar då säkert hur jag då kan förklara bryggeribranschen? Skall den nationaliseras under röda fanor till tonerna av marseljäsen? Nej. Ty staten kontrollerar distributionen. Produktion, utveckling och buteljering sköter marknadsmekanismerna bättre. Dock kan dessa mekanismer inte greppa att det kanske är bäst om vi håller alkoholkonsumtionen under någotsånär kontroll, annars så super folk rent ut sagt sönder sig. Att mena att det är individens ansvar må vara hänt, men då kan man inte heller bli upprörd när det blir fler skottskadade vid liberaliserade vapenlagar. Kort och gott; den liberala teorin fungerar (av okänd anledning, det grunnar psykologer och beteendevetare på) inte här. Vi måste vara realistiska och med det selektiva med vad mekanismerna på en fri marknad bör ha tillgång till (bara för att man KAN föra över det till markanden behöver det inte betyda att det BORDE göra det…).

Vän av ordning kanske då undrar över cigaretter och snus? Skall socialstyrelsens stormtrupper konfiskera folks stockar och elda upp Swedish Match. Nej. Av den enkla avdelningen att det inte är realistiskt, även om viss statistik säger att det i många fall är farligare än andra substanser. Samma sak gäller sprit överhuvudtaget; man har ju prövat totalförbud; det gick inte. End of story (som liberal tycker jag också att man får dra gränsen någonstans, totalförbud brukar aldrig bli bra…).
/Socialliberal

2:31 em  
Anonymous Principer är inte så dumt ändå said...

"Anonym", du tycker alltså att den enda anledningen att inte förbjuda snus och cigaretter är att det inte är "realistiskt"?

Det finns ingen som helst principiell fundering om människors rätt att själva bestämma över sina egna liv?

Du borde möjligen överväga att stryka "liberal" från det sociala...

4:00 em  
Blogger Hans said...

Det bästa är väl att låta oljebolagen ta över försäljningen. De höjer ju alltid priserna...

1:05 em  

Skicka en kommentar

<< Home