tisdag, augusti 02, 2011

Klokt av Anders W Jonsson

Anders W Jonsson bloggar idag om att Centerpartiet är ett parti för hela landet. Och jag håller med. Företagande, miljö och individens frihet är lika viktig oavsett var man i landet man bor.

Jag håller också med om resonemanget att småföretagandets villkor är särskilt viktig i glesbygden, eftersom så gott som alla jobb som skapas där är i små företag, även om det även är viktigt för hela samhället, såväl principiellt som ekonomiskt.

Jag minns en lektion i ödmjukhet Anders gav mig, då han förklarade att det här vi håller på med i Stureplanscentern inte alls är något nytt, utan tvärtom var den huvudsakliga mötesformen i avdelningarna på 50-talet. Låt vara i en bygdegård och över en kopp kaffe och inte på en restaurang, men det hade mer med närheten till bydgegårdar/restauranger att göra, än vilja/ovilja att diskutera ideologi.

Det politiska samtalet, diskutera de stora frågorna och lyssna till folk som har tänkt till är en god grund till idémässig förnyelse, en nödvändig process för alla partier som vill hålla sig relevanta.

Etiketter: , ,