torsdag, september 13, 2007

Entreprenörer med miljön som affärsidé, 5

Lars Stigsson är uppfinnare och har under en tid satsat på en teknik att framställa biodiesel där man använder rester från massaaindustrin, istället för att konkurrera med dem om skogsråvaran.

Tillsammans med Volvo projekterar man en fullskalig anläggning i Piteå under namnet Sunpine AB.

Naturvårdsverket, Piteå kommun, länsstyrelsen och Fiskeriverket har nu gett positiva yttranden. Nu väntar bara världen på miljödomstolen i Umeå.

(Månne är de upptagna med att döma någon till att inte bära papiljotter på sin balkong, eller något annat viktigt.)

Läs mer på Chemrec's webbplats.

Etiketter: ,