onsdag, maj 21, 2008

Ekologisk odling ifrågasatt

Skriver idag på stureplanscenterbloggen om huruvida "ekologiskt" odlat egentligen är så mycket mer miljövänligt än konventionellt odlat.

Professor Lars Bergström tycker inte det och det är antagligen på ganska goda grunder. Åtminstone när det gäller klimatet.

Miljödebatten känns ibland som ett enda stort pk-fluff där man ska tävla i asketism och förnekelse av allt som är ekonomiskt, praktiskt och/eller roligt.

Om man inte använder Round up, eller annat ogräsbekämpningsmedel, måste man få bort ogräset mekaniskt med traktor och redskap. Det gör att man kör över jorden fler gånger än annars. Dessutom finns det koldioxid (och kanske metangas) bundet i marken genom marklevande organismer som släpps loss vid den mekaniska markbearbetningen.

Bloggen Miljödebatt skriver bra om saken.

Etiketter: ,