torsdag, augusti 21, 2008

Teknisk och juridisk lösning mot massavlyssning

Under sommaren har det pågått ett intensivt arbete för att försöka hitta någon lösning på FRA-frågan.

En rad teknikexperter har konsulterats för att försöka hitta ett sätt att bedriva effektiv underrättelseverksamhet utan att samtidigt tillåta myndigheter att massavlyssna det svenska folket.

Det verkar som att det kan finnas en lösning.

Det GÅR av allt att döma att skilja ut vanlig trafik mellan två parter där den ena änden består av svenska angelägenheter och den s k transittrafiken som passerar länkar genom landet.

Ingen spaning mot trafik där minst ena parten befinner sig i Sverige ska kunna äga rum.

För att säkerställa att FRA eller annan myndighet ändå inte hämtar in information om svenska angelägenheter förbjuds trådägare/operatörer att lämna ut annan data än den rena transittrafiken.

Det blir alltså olagligt och medför straffrättsligt ansvar.


Hearingen den 29:e blir mot bakgrund av detta särskilt intressant.

SvD, SvD 2, DN, Aftonbladet, Ekot, HAX, Magnus Andersson och Per Ankersjö.

Etiketter: ,

5 Comments:

Blogger Sami said...

Och alla som är någorlunda tekniskt insatta vet att att operatörerna kommer ha stora problem att skilja ut i alla trafik om det kommer från en svensk eller ej.

Man försöker med ännu en rosett göra förslaget lite sötare, men i grund och botten är det samma förslag: Trafik från diverse accesspunkter i Sverige skall skickas i händerna på FRA (och samtidigt skall vi betala för det). Men, visst, jag kan hålla med att det ser bättre ut än det förslag som röstades igenom i juni - men som HAX säger, "Sedan var det det där med att det skulle vara OK att avlyssna utlänningar utan militära signalspaningsskäl och utan misstanke om något – bara för att de är utlänningar...". Men det är väl så spaning på utländsk makt utförs av diverse underrättelsetjänster.

2:37 em  
Anonymous Anonym said...

"För att säkerställa att FRA eller annan myndighet ändå inte hämtar in information om svenska angelägenheter förbjuds trådägare/operatörer att lämna ut annan data än den rena transittrafiken."

Det där känns inte speciellt sannolikt eftersom det vad jag vet inte med säkerhet går att avgöra nationalitet utifrån IP-nummer.

2:39 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hej Sami. Det är ingen rosett.

Det är ett förbud för FRA att bedriva spaning mot svenska angelägenheter.

(sådana är en fråga för polisen)

Jag har själv varit med i gruppen som har talat med trådägarnas experter och de hävdar att detta är möjligt. Om det stämmer kan jag själv inte bedöma annat än att jag inte har något skäl att misstro dem.

Du som begriper saker om teknik borde verkligen komma till hearingen och ställa relevanta frågor kring detta.

3:28 em  
Blogger Thomas Hallgren said...

Johan, i en värld där en allt större del av svenska domäner ligger på utländska servrar och vice versa, så gäller det att ställa rätt fråga till experterna. Det kan man inte göra utan att först själv ha rett ut de juridiska begreppen. Det verkar ingen ha gjort så långt.

Vad anses vara svensk angelägenhet?
Är ett svenskt aktiebolag med en .se domän en svensk angelägenhet?
Eller beror det på vilket webbhotell de valt att lägga sin domän (i Sverige eller i utlandet)?
Är mina email, som av Bredbandsbolaget mellanlagras i Norge, en svensk angelägenhet?
Om jag skickar ett mail från mitt hotmail-konto till Finland via Sverige, är det en svensk angelägenhet?
Är ryska email som mellanlagras på en server i Sverige för att sedan återigen läsas i Ryssland en svensk angelägenhet?

Kan du hjälpa mig att reda ut begreppet "svenska angelägenheter" i relation till signaler i kabel?

5:02 em  
Anonymous Anonym said...

Alla avvägningar rörande integritetsskyddets intresse och andra intressen staten kan ha måste företas in casu för att inte hela rättighetstanken skall falla platt. Bedömningen måste göras utifrån just detta fall och just dessa två i det enskilda fallet aktualiserade rättigheterna. Om jag planerar ett mord över telefon väger min rätt att få prata ostört med min medbrottsling lättare än behovet av att stoppa ett allvarligt brott, vilket gör en avlyssning rimlig och motiverad. Men bedömningen måste göras från fall till fall – aldrig i grupp. Rättighetstanken är individualistisk och kräver individuella avvägningar om den skall tas på allvar. Att någon planerar en terrorattack ger inte staten rätt att lyssna av all kommunikation i hela Sverige. Risken måste vara individspecifik, för att en sådan rätt skall uppstå. Annars inbjuder man till att en abstrakt risk för ett allvarligt brott används för att motivera kränkningar mot vem som helst. Finns det inget individuellt samband mellan det intresse som antas övertrumfa rätten till privatliv så är ett åsidosättande av den senare rätten inget annat än ett övergrepp.

Till detta skall nu läggas FRA-lagens faktum, operatörerna tvingas att tillgängliggöra all trafik till "samverkanspunkter". Något individuellt samband finns således inte alls i tillgängliggörandet av den oftast högst privata kommunikationen. Det gör FRA-lagen till ett statligt övergrepp.

Det handlar i grund och botten om respekt, för utan en grundläggande respekt så kan man inte bygga fred, trygghet och säkerhet. För landets säkerhet beträffande "yttre hot" är det nog tom. viktigare att respektera andra länders medborgare än de egna. För den inre säkerheten är det dock tveklöst de egna medborgarnas fri och rättigheter som måste respekteras. Detta på precis samma sätt som att man inte snokar i sin sambos eller sina barns dagböcker, eller kikar på sina grannar med stjärnkikare. Centerförslaget visar att ni någonstans förstår detta, men att ni ödmjukar er i andra syften när ni uppenbarligen inte respekterar människor i andra länder. Signalspaning är inte att snoka i privatpersoners kommunikation, men att tillgängliggöra sig andras privata kommunikation är avlyssning i direkt strid med deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Att då säga att ni respekterar svenskar men inga andra nationaliteter, är direkt främlingsfientligt och uppvisar en bristande respekt för omvärlden. Hur denna bristande respekt för omvärlden, att kränka Kreti o Pleti motiverat med en abstrakt farhåga, skall kunna kunna leda till något gott övergår mitt förstånd.

/Carl F

7:13 em  

Skicka en kommentar

<< Home