fredag, december 26, 2008

Kärnkraft måste åtminstone kunna övervägas

Året var 1980 och jag var i tioårsåldern. Jag och nästan hela min klass bar linje 3-knappar. Den storleende orangea solen på gul bakgrund med texten "Atomkraft - nej tack".

Jag var mycket engagerad i frågan, möjligen inspirerad av anhöriga med engagemang i centerrörelsen, och argumenterade med alla mot den livsfarliga energikällan.

Någon klasskompis med föräldrar fast förankrade i socialdemokratin envisades med att gå omkring med linje 2-knapp av lojalitet mot Det Socialdemokratiska Arbetarepartiets kollektiva och förmodat ansvarsfulla beslut, men utan att kunna argumentera för "avveckling, men med förnuft" på något vettigt sätt.

Jag minns särskilt en diskussion jag hade med min morfar. Nu VET jag ju faktiskt inte hur han egentligen gjorde sedan, men jag kände då - och tror fortfarande - att jag lyckades övertala honom att rösta med linje 3.

Det är snart trettio år sedan.

Utvecklingen går framåt och säkerheten har utvecklats enormt mycket. Jag står absolut fortfarande för mitt engagemang i linje 3. 1980 var det högst relevant att vara kritisk till kärnkraft.

Det blev vi bryskt påminda om 1986 när Tjernobylolyckan inträffade. Jag har rötterna i Gästrikland och många av mina släktingar drabbades av olyckan. T ex genom kraftigt förhöjd halt av cesium 137 i viltkött och bär. Säkerligen kommer man också att över tiden se en förhöjd frekvens av cancerfall som går att härröra till händelsen.

Jag har också varit med om när Maud Olofsson berättar mycket känslosamt om hur hon tvingades hindra sina barn från att äta bären i skogen den sommaren. Något som alla som gillar att vistas nära naturen förstår.

Nu är läget ett annat.

Nya kärnkraftverk är konstruerade på ett helt annat sätt och tekniken har gått framåt både med avseende på säkerhet och effektivitet. Även om precis allt skulle gå på tok är inneslutningarna och filtersystemen konstruerade så att inga livsfarliga ämnen ska kunna komma ut i naturen.

(Vi har inte heller längre en kommunistdiktatur, utan respekt för vare sig de egna innevånarnas eller grannländers medborgares liv och hälsa, på andra sidan vattnet.)

Ett perspektivskifte framförallt i vårt parti, men kanske också i Sverige i stort, kan bidra till en bättre värld på flera sätt.

Varken jag eller någon annan i stureplanscentern vill att staten ska bestämma vilken typ av kraftverk som ska byggas och hur många. Marknaden är bäst på att avgöra det. Men att öppna för möjligheten skulle faktiskt kunna ge många vinster.

För det första naturligtvis när man tänker på utsläppen av växthusgaser. Svensk elproduktion är kanske den bästa i världen i den disciplinen och ju mer vatten-, kärn-, vind-, sol- och bioenergi vi framställer här hemma - desto mindre kolkraft kommer att användas i världen.

Att en gång för alla klargöra att marknaden kommer att få producera energi på vilket sätt de vill, så länge de uppfyller högt ställda säkerhets- och miljökrav, gör det lättare för företagen att fatta långsiktiga investeringsbeslut. Något som känns särskilt angeläget i dessa tider av varsel runt om i industrisverige.

En öppnad syn kan också ge nya typer av kombinationskraftverk. Spillvärmen tas redan idag tillvara i form av fjärrvärme, men för kraftverk belägna längre från tätorter kan spillvärmen användas till exempelvis förgasning av biomassa. (där tätort saknas finns oftast biomassa i överflöd) Biogasen kan användas för energiproduktion i sig eller som fordonsbränsle - antingen som den är eller "Fischer - Tropschad" till flytande dieselekvivalent.

Jag påstår inte att kärnkraft är Lösningen. Men det är direkt oansvarigt från ett parti som värnar jobben och miljön att utesluta möjligheten till nya, säkrare och effektivare kraftverk - OM nu marknaden skulle finna det ekonomiskt lämpligt.

DN, SvD, och Ekot.

Etiketter: , ,

12 Comments:

Blogger Kristian J said...

Ser man på! Kärnkraft ska kunna diskuteras. Ett framsteg! Undertecknad röstade också 3, men eftersom jag är tekniker har jag sedermera läst på och satt mig in i olika "elframställningslösningar".
Jag har tänkt om inför verkligheten. Argumenten som framfördes då mot kärnkraft (och som fortfarande hörs!!) visade sig inte vara riktiga.
Idag är det i och för sig tveksamt om man skulle bygga reaktortyp Forsmark. m fl. Det finns nya och bättre lösningar som verkar mycket bra. Det finns bara ett hinder för utveckling: Politiska!!

Alvin Stoltz

12:21 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Tack för en bra och trevlig kommentar! :-)

8:44 fm  
Anonymous Anonym said...

Första reaktionen, men fan vad inkonsekvent du är Johan - eller så är det en efterkonstruktion och du är bara historielös! Hur kan du vara politiker utan skarpare tankeprocess? I själva verket var argumentet för kärnkraft mycket STÖRRE vid folkomröstningen! (Jag var med då) 1970 var vi till 80% beroende av olja och oljekrisen visade hur sårbara vi var. Omröstningen 1980 kom pga Harrisburg men olyckan var på ett sätt en framgång (inte ekonomiskt men säkerhetsmässigt). Tjernobyl var den stora katastrofen men den kom senare. 1980 fanns inga alternativ dessa var bara drömmar! Det såg ärligt talat helt omöjligt ut. Ex vindkraftverken var små och hade lägre verkningsgrad och det var mycket dyrare än idag. Solceller fanns knappt.

Nu är det annorlunda men inte alls på det sätt som du tar upp! Kärnkraften har under åren blivit dyrare pga nya säkerhetskrav (Ingen av våra reaktorer skulle få byggas idag efter 9/11). Och du påstår att "utveckling har gått framåt" med det är ju helt fel. I princip är kärnkraft (ny) idag mycket dyrare än vad man lovade 1970. Dock billigare än den blev på många håll.
Under samma tid har sol, vind, värmepumpar, agro, biotech, förgasningsteknik mm minskat priset på förnybar energi med minst en faktor 10! Och det fortsätter varje år!

Det du pratar om är antagligen det som lovas vitt och brett av entusiaster inom kärnkraftlobbyn men de finns bara på ritbordet då det i princip inte byggts några reaktorer i US/EU senaste 20 åren. Det man bygger nu (finland) är gamla beprövade lösningar med nya säkerhetssystem bara för att det blev så otroligt dyrt när man gjorde avsteg från det man gjort innan förra gången 1980. Nu blev det dyrt i finland ändå.

En enorm skillnad nu är däremot att alternativen är mycket mer utvecklade och idag är faktiskt flera redan konkurrenskrftiga (Financial Times 22:dec 2008 placerar ny "onshore wind" vid ekv oljepris på 75 USD och ny "nuclear" på över 120 USD.) Det finns hur mycket forskning som helst på detta men Stureplanscentern verkar inte vilja veta.

Tro heller inte på dem som säger att vind inte kan ge ett stort bidrag. Det är uppdiktat av okunniga gubbar som gillar stora maskiner. Tänk på att naturens kraftverk är bara en enda molekyl i storlek! Storleken har ingen betydelse utan det handlar om skalbarhet och pris. Vind ge lika mycket som kärnkraft och till ett lägre pris. Man kan naturligtvis inte ha mer än 20-30% av vind i ett land men det är mycket långt dit i t ex Sverige och många andra länder.

Jag fattar inte hur Centern utvecklats från tiden du talar om! Jag har väl inte varit centerpartist men har alltid haft synen att centerpartiet står fast med ett pragmatiskt synsätt och båda fötterna på jorden. All respekt för det. Och nu är vi i ett läge då det aldrig sett bättre ut både tekniskt och ekonomsikt för många förnybara alternativ. Kärnkraften är faktiskt en lång radda problem och om världen dubblar antalet reaktorer blir det en utmaning för brytning, avfall, icke spridning etc etc - ett dyrt energislag. Man undrar om Stureplanscentern har kört huvudet stadigt i jorden istället för fötterna.

7:42 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Du begriper uppenbarligen ingenting av vad det är jag försöker säga!

Jag vill inte bestämma hur elen ska framställas. Jag förespråkar inte kärnkraft mer än något annat, men jag anser inte att det finns anledning att utesluta möjligheten, OM det nu är så att det kan ske säkert, miljövänligt och på ett sätt som marknaden anser ekonomiskt.

Om vind är billigare än kärnkraft, allt annat lika, så kommer en fri marknad att välja det.

7:57 em  
Blogger Kristian J said...

Vad väderkvarnsanhängare inte tänker på är de stora överföringsförluster som uppstår med så många och små enheter. För att det ska bli någon produktion att tala om måste det till ordentliga väderkvarnsskogar. Jag kan tänka mig stora delar av Skåne tas i bruk. Alla måste kopplas ihop till de gemensamma nätet med dithörande kraftledningsgator (alt. kabel i jorden) En skog av propellrar som vi måste räkna med att bo i närheten av eftersom det måste bli så många.

Alternativt ett fåtal kärnkraftanläggningar. För övrigt går kärnkraftverken med storslagen vinst nu när bygglånen är delvis betalda och räntan är låg.

Jag vet ingen som kunnat räkna fram ett billigt pris på vindkraft utan statliga subventioner. Inte ett exempel!!!

10:33 em  
Anonymous Anonym said...

Ni är så totalt naiva...

Vad vet ni om en fri marknad?

(I) Vi har INTE en fri marknad eller ens i närheten av det för elproduktion. Det går inte enkelt att ordna heller. Hela kärnkraften byggdes upp med planekonomiska skattepengar. All forskning betalades av planekonomiska militära pengar i USA. Alla typer av ny utbyggnad är styrd/reglerad/stimulerad genom en lång rad system. Lika så i de flesta länder. Kol och olja tex subventionerade genom en rad system i många länder. Världens mest liberala energimarknad är Storbritanien. Titta gärna på priserna där - mycket volatila och höga.

I Sverige finns en stor intressegrupp i industrin - Svenskt Näringsliv, LO mfl. Just nu har man en stor kampanj krafttag.nu som staplar lögner på varandra. Här kommer KÄRNAN: Dessa intressegrupper vill inte alls ha en fri marknad! De hatar allt som hänt sedan demand-sidan avreglerats och el tillåts säljas på en integrerad marknad. Priserna har gått upp 50% pga integrering av andra konsumenter. "Om vind är billigare än kärnkraft, allt annat lika, så kommer en fri marknad att välja det." Svar - NEJ så blir det alldrig då det finns massor av särintressen som bara vill ha kärnkraft. Fria marknader är något som politiker aldrig verkar förstå. Så här funkar det. Ekonomer gillar fria marknader för att det är teoretiskt ett effektivt (optimalt) system att fördela resurser. Men, det är bara optimalt för maximal TOTAL produktion inte för någon enskild agent! I själva verket ligger det i varje agents egenintresse att inte ha en fri marknad! Det varje agent optimerar är att få så höga priser för varor man säljer samt så låga priser för varor man köper. Då vill man ha säljmonopol eller inköpsmonopol. Därför finns inte fria marknader i praktiken när agenterna är stora och eller kan manipulera styrande instanser.

(2) Kristian J vet inte vad han pratar om. Små eller stora enheter har inget principiellt med förluster att göra. Det är avståndet som är det som ger förluster vid elöverföring. Faktum är att många vindkraftsenheter i Sverige får extra betalt för att de ligger bättre till (minskar förluster i eldistributionssytemet) än de stora vattenkraftsenheter i norrland som måste skicka kraft lång väg.

Jag gav dessutom en tydlig referens på kostnadsberäkningen. Men kanske kan man inte läsa? Här nedan följer en länk till en bild. Notera även att detta är utan subventioner. ("All the figures shown do not include any subsidies such as the US production tax credits or costs on carbon dioxide emissions as in the European Union’s emissions trading scheme")

http://www.ft.com/cms/s/0/fd6e67e8-cf94-11dd-abf9-000077b07658.html

1:34 em  
Blogger Kristian J said...

Citat:"
Just nu har man en stor kampanj krafttag.nu som staplar lögner på varandra."

Jaha, en konspirationsbenägen person med lösa påståenden?

Citat:
"Kärnkraften är faktiskt en lång radda problem och om världen dubblar antalet reaktorer blir det en utmaning för brytning, avfall, icke spridning etc etc - ett dyrt energislag"

Här vi en alltså person som vet vad han talar om. Jösses! Samma tugg som för 20-30 år sedan.
För alldel, kör på!!

8:18 em  
Anonymous Anonym said...

"Samma tugg som för 20-30 år sedan.
För alldel, kör på!!"

Du har fattat min poäng ;-) Utvecklingen på området är patetisk jämfört med annan teknikutveckling! Det som kommer byggas i fråga om nya reaktorer är princip samma reaktorer som för 20-30 år sedan. Bara högre krav på betong och säkerhet, som naturligtvis kostar mer. I övrigt kan jag bevisa allt. När det gäller lobbygrupper borde alla även politiker syna korten. Jag tittar bara lite djupare bakom de ofta infantila påståenden som reklambyråer och andra mediafolk kokat ihop. Egenintresse finns överallt - det har inget med konspirationer att göra. Jag har det också. Jag vill bli av med en miljövidrig verksamhet som bara är ett av alla ponzi-spel vi bedriver. Dvs, alla verksamheter som tar vinster nu och låter någon annan ska betala längre fram.

12:24 fm  
Blogger Kristian J said...

Knappast har jag fattat din poäng. Allmänt framkastade påståenden utan någon som helst substans. Bevisa gärna allt, eller åtminstone något!

Naturligtvis finns det nya reaktormodeller. De kommer troligtvis att byggas i Indien eller Kina

5:48 em  
Anonymous Anonym said...

Det är du som saknar substans. Jag har inte varit allmän utan specifik i flera fall, men jag inser att du har lässvårigheter eftersom du missat det.

7:03 em  
Blogger Kristian J said...

Ja, jag har antagligen, låt oss kalla det för, substanslösa lässvårigheter!

Din pretentiösa framtoning gör dig full rättvisa.

7:23 em  
Anonymous Anonym said...

> Nu är läget ett annat.

Här misstar Du Dig. Det var minst lika fel att vara kärnkraftmotståndare för 30 år sedan som det är fel nu. Centern använde frågan för att skrämma folk i en framgångsrik populistisk kampanj. Sedan dess har vi förlorat vår atomindustriella kompetens till utlandet och de dussintals reaktorer som är under konstruktion i de nyindustrialiserande länderna måste konstrueras av andra.

De reaktorer som konstrueras idag har ännu inte processinherent säkerhet men precis som med våra - då och nu - finns det inga krafter som kan sprida avsevärd radioaktiv nedsmutsning i naturen. Den maximala olyckan är en Harrisburg, inte en Tjernobyl.

De ryska reaktorerna i Sosnovy Bor utanför St Petersburg däremot kan vid en maximal olycka just sprida avsevärd radioaktiv nedsmutsning i naturen. Som i Tjernobylolyckan kan grafitmoderatorn i extrema fall under en olycka reagera med kylvattnet och orsaka en förödande explosion. Däremot har man börjat köra på anrikat bränsle och försämrat neutronekonomin vilket gjort reaktorstarten stabil så säkerheten har verkligen förbättrats. Dessutom har säkerhetskultur och utbildning förbättrats sedan Tjernobylolyckan.

Jag skulle nog vilja påstå att det inte är fakta i saken som har förändrats utan att det är Du och Centern som blivit klokare. Man kan förstås anföra målet att minska utsläppen av växthusgaser. Skall det problemet tas på allvar så är kärnenergi på medellång sikt den enda vägen framåt. Då skulle jag hellre se att man satsar på den fjärde generationens kärnenergi där det finns reaktortyper med processinherent säkerhet, som får 60 ggr mer energi av samma mängd råvara, kan användas för termokemisk vätgasproduktion och som inte ger långlivat avfall.

Det skulle emellertid förutsätta en pionjärinsats finansierad med allmänna medel.

9:06 em  

Skicka en kommentar

<< Home