torsdag, februari 12, 2009

Vindkraftens största fiende är (s)

Får ett frustrerat mail från en bekant som jobbar med vindkraft. Vad sossarna håller på med nu är helt obegripligt.

Man säger hårdnackat NEJ! till att ersätta gamla kärnkraftaggregat med nya. Man hänvisar till förnyelsebart och då främst - får man anta - vindkraft, men utan att någon konkret politik om hur all denna vindkraft ska komma tillstånd redovisas. Snarare tvärtom faktiskt.

Tvärtom slår man undan fötterna för vindkraften med genom att gå ut och kräva en isolering mellan Sverige och andra länder när det gäller energi.

För vindkraften är det livsviktigt att kunna koppla samman lokaliseringar eftersom vindförhållandena är olika på olika platser. Den delade kostnaden för transmissionskabel över hav mellan länder och transmission mellan de havsbaserade kraftverken och från parkerna är heller inte en oviktig faktor för att göra vindkraften kostnadseffektiv.

Med ett pan-europeiskt supertransmissionssystem, som bygger samman kustländerna från Danmark till Spanien blir vindkraften oerhört mycket mer leveranssäkert, samtidigt som en eventuell utbyggnad av solkraftsanläggningar på södra sidan om Gibraltar skulle kunna bidra i hela Europa med förnyelsebart producerad el.

Eller vill Mona Sahlin inte ha en kabel mellan Europa och Afrika heller?

---------------------

Läs också Oscar Fredriksson om det mer än lovligt snurriga s-info just nu och Per Ankersjö som ställer en öppen fråga om LO´s jobb är att säkra sina medlemmars intressen, eller om det är att göra allt för Mona Sahlin.

---------------------

Och just det... I ett gemensamt pressmedelande från IF Metall och SAP ska deras gemensamma hållning inför samtalen med Maud Olofsson klargöras. Men kärnkraften nämns inte i ett enda ord!

Etiketter: , ,