torsdag, februari 05, 2009

Historisk energiöverenskommelse på plats

En gigantiskt satsning på förnyelsebar energi är på plats och Sveriges första energieffektiviseringsprogram ingår i detta.

Jag är ju en stark anhängare av en rent marknadsekonomisk energimarknad, men kan väl egentligen leva med att vi har ett certifikatssystem som stöttar förnyelsebart.

Jag gillar dock skrivningen om att "inte en skattekrona ska subventionera kärnkraften".

Kärnkraften står idag för 66 TWh av vår elproduktion, vindkraften för mindre än 1,5 TWh. Med vetskap om att miljöprövningsprocesser kan ta oerhört lång tid i vårt avlånga land, råder en befogad osäkerhet kring elförsörjningen om det finns en risk för att nya kärnkraftverk inte under några som helst omständigheter får byggas.

De första ska tas ur drift 2023-2025.

En sådan osäkerhet hindrar investeringsbeslut i Sverige. Sådana hinder har direkta effekter på jobben i Sverige. Samtidigt som att ett elunderskott i den svenska produktionen med stor sannolikhet leder till import av kolkraftsel.

Vad regeringen nu gör är att undanröja det omedelbara avvecklingshotet, men att samtidigt säkra satsningar på förnyelsebar energiproduktion. Satsningar vars dignitet och omfattning aldrig tidigare skådats.

Att detta är det rätta inte bara för tillväxten utan också för miljön, bekräftas väl att Miljöpartiet idag också backar från sitt avvecklingskrav.

------------------

Läs även Fredrick Federleys bloggning i frågan.

Etiketter: , , ,