onsdag, januari 28, 2009

Marknaden och miljödomstolarna bör bestämma

Ett litet klargörande kanske är på sin plats. Expressenartikeln antyder att jag från politiskt håll vill driva på för en kärnkraftsutbyggnad, när de hänvisar till politikerbloggens artikel.

Detta stämmer absolut inte och exemplifierar faktiskt hela problemet med energidebatten: Många verkar tro att det är politikens roll att detaljbestämma hur elen ska framställas. Det är en uppfattning som jag inte delar.

(Det är förövrigt enligt min mening lika illa att från politiskt håll driva på för mer kärnkraft som att helt stänga dörren för den.)

Det min motion går ut på är att samma miljöprövningsprocess ska gälla för alla sätt att framställa energi. Jag är faktiskt helt indifferent om exakt hur denna energiframställning ska gå till, bara det sker på ett tillräcklig säkert, miljövänligt och ekonomiskt sätt.

Alla aktörer med marknadens samlade kunskap, tillsammans med kompetenta miljödomstolar, är faktiskt - förlåt mig - bättre skickade att bestämma hur detta ska ske.

Etiketter: , , ,

1 Comments:

Blogger Michael Karnerfors said...

För att citer Fylking: äntligen någon som säger detta!

Ja, jag hålle rmed. Detalkjstyrnign, subvetionering, förbud, främjande... allt sådant är trams och har inte i framtidens lösning att göra.

Politiker har att ställa upp krav på:

- Tillgänglighet/tillförlitlighet
- Miljöpåverkan
- Nätbelastning

...and that's it! Sedan delegerar de till lämpliga myndigheter att övervaka att detta följs, sedan får industrin ha fri lekplats under förutsättning att de uppfyller kraven.

Om du undrar varför jag tog upp tillgänglighet/tillförlitlighet så beror det på att energi är en samhällskritisk funktion. Därför måste den kravställas så att försörjningen garanteras. Där ligger vindkraft inte bra till. Kolla följande graf som är vindkraftsproduktionen i Sverige de senaste 30 dygnen. Teoretiskt max är 16 800 MWh per dygn. Vad tycke rdu att denna graf säge rom vindkraftens tillförlitlghet?

Nätbelastning tog jag upp därför att olika kraftkällor påverkar elnätet. Följande artikel på vår hemsida beskriver att vindkraft är riktigt bråkigt i sammanhanget: The day wind power nearly blew out Europe - Nuclear Power Yes Please.

3:36 em  

Skicka en kommentar

<< Home