måndag, april 13, 2009

Konservatism vs liberalism

Anders Edwardssons "En annorlunda historia" rekommenderas varmt till alla som är intresserade av att förstå varför den svenska politiken ser ut som den gör! (För liberaler är det faktiskt helt väsentlig läsning - och dessutom njutbar sådan.)

För första gången läser jag en beskrivning av de historiska skeenden som format vår politiska kultur ur ett perspektiv som INTE automatiskt glorifierar marxismen och dess påstådda välsignelser för arbetande människor.
En annan kunskap från den annorlunda historien är hur kampen för friheten faktiskt i första hand stod mellan liberalerna å den ena sidan och de konservativa/reaktionära å den andra.
Synen på människan och staten och förhållandet dem emellan var då, liksom nu, en kamp om idealen. De brittiskinfluerade upplysningsidealen om individens frihet och framåtblickande rationalitet mot de tyska nationalromatiska fantasierna om svunna tiders storhet och det egna folkets förmodade och kollektivt nedärvda hjältemod.

(Socialismen var egentligen bara en delmängd ur det tyska arvet och vänsterhegelianismen, men som genom sin revolutionära sprängkraft kom att prägla 1900-talets politik på ett ytterst påtagligt sätt.)

Såhär 20 år efter murens fall - och när till och med den tidigare så dominerande svenska socialdemokratin verkar gå mot någon slags kolaps - känns det följdriktigt att ställa tillbaka konflikten där den egentligen hör hemma.
Timbros frihetsvecka kommer också passande nog att omfatta en debatt mellan den konservative Roland Poirier-Martinsson och liberale Johan Norberg.
Debatten är om exakt en vecka, måndagen den 20:e kl 18, och idag är sista dagen att anmäla sig!
Här är mer info och länk till anmälningsformulär. Missa inte det! :-)

Etiketter: , ,