onsdag, april 08, 2009

Privatisera AMS, höj kvaliteten i SFI och avskaffa LAS

Jag är så oerhört nöjd med vad Stureplanscentern har blivit. Verkligen superkul att kunna välkomna så olika människor med olika bakgrunder och olika ideologiska övertygelser. Att diskutera, jämföra erfarenheter, upptäcka oväntade likheter och skillnader i tankesätt.

Dynamiken kommer från att utmana varandras invanda tankar. Tankar som så lätt blir till dogmer när de bara diskuteras med sådana som tycker precis likadant. Det är väl antagligen då man hamnar i något slags ideologiskt metatillstånd där Organisationen blir viktigare än det innehåll som organisationen är till för att förvalta.

Igår hade vi stureplanscentermöte och kvällens gäst var Maciej Zaremba. Ett 60-tal åhörare hade kommit för att lyssna och diskutera och fick en lustfyllt berättad men framförallt ögonöppnande beskrivning av en rad egentligen helt onödiga integrationsproblem.

Ett par områden känns det ytterst angeläget att ta tag i omedelbart och med tanke på den namnkunniga publiken finns det väl vissa förutsättningar för att budskapets sprids in i potenta korridorer.

SFI-utbildningen. Nu händer det i o f s en hel del på det området (åtminstone i Stockholm), med privatisering och större flexibilitet, men kanske kraven på kvalitet och vidhängande uppföljning borde styras upp. Maciej Zaremba var dock kritisk till denna privatisering och ville återkommunalisera SFI-utbildningen. Jag håller inte med. En privat aktör är ALLTID effektivare än en kommunal dito och med rätt formulerade krav (och uppföljning) så blir det helt enkelt mer SFI för pengarna.

Arbetsförmedlingarna. Dessa fungerar fullkomligt uselt. Det visste vi ju kanske redan. För folk med invandrarbakgrund fungerar det dessutom ännu sämre. Det finns inga enkla svar, men helt klart är att kvaliteten MÅSTE öka!

En metod skulle kunna vara att även här utnyttja marknadsekonomins kraft. Ta hela arbetsförmedlingarnas budget och låt alla som vill idka arbetsförmedling få del av dessa pengar och att arbetsförmedlarna får betalt per förmedlat jobb. Kanske i två steg - hälften av ersättning när jobbet förmedlas och andra hälften om samma person har jobb efter ett år.

Jag vet. Löst formulerade fantasier, men någonting måste göras åt detta. Arbetsförmedlingarna fungerar inte och det är många på väg dit just nu.

LAS är naturligtvis också ett gigantiskt hinder för invandrare och för alla andra som inte haft en anställning länge i Sverige.

Alla rörlighetshinder i sig är kraftigt tillväxthämmande och det är väl nu vi behöver tillväxten som allra mest.

Detta är saker som regeringen måste ta tag i och det bästa är ju faktiskt att det inte ens kostar en massa pengar. AMS har redan sin budget och att avskaffa LAS kostar inte ett öre. Tvärtom kanske, eftersom det sannolikt kommer att leda till färre meningslösa processer i Arbetsdomstolen.

Etiketter: , , , , ,

3 Comments:

Blogger Unknown said...

Rubriken till detta inlägg ger några tydliga förslag i rätt riktning. Om vi lyckas med att genomföra detta så kommer även SD att pulveriseras eftersom deras främlingsfientliga retorik bygger på att dagens system inte fungerar...och de har ett eget förslag till lösning...

Här är det då viktigt att vi som står för mer liberala värderingar kan klargöra vad vi vill göra rent konkret och inte bara fasta i en ideologisk dikussion kring varför liberalism är att föredra framför andra ismer där den enskilde individens vilja och rättigheter inte är lika centrala...

4:12 em  
Blogger Wilhelm Svenselius said...

Jag tycker det låter bra alltsammans. Men, en sak får du gärna förklara, Johan. "Stureplanscentern," vilken relation har denna grupp till Centerpartiet? Finns det någon koppling mellan vad du säger i det här inlägget och (c):s officiella politik? Eller krävs det att jag kryssar rätt namn i riksdagsvalet? :)

7:23 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Hallå Wilhelm!

Stureplanscentern är en lokalavdelning, precis som södermalmscentern eller hedesundacentern. Enligt de nya stadgarna så har faktiskt inte avdelningarna särskilt står betydelse, eftersom alla i samma krets (i vårt fall Stockholms Stad) som kommer på stämmor är ombud, till skllnad från förut då avdelningarna fick utse ombud.

En avdelnings inflytande beror sålunda helt på hur många medlemmar avdelningen har.

Nu är det ju med vår avdelning lite speciellt. Vi har en uttalad vision om att fokusera mer på det ideologiska, politiska och kanske t o m ibland det filosofiska samtalet, snarare än det politiskt organisatoriska. Det väcker också kanske en rent semantisk diskussion om vad som är ett medlemskap. På ett sätt är alla som är med i facebookgruppen och som kommer på våra möten med i Stureplanscentern. Men om du frågar partisekreterare Flanking om vilka som är "medlemmar" så är det de 26 som har betalt medlemsavgift. Dessa är också automatiskt med i själva centerpartiet och har rösträtt på distriktsstämmor och yttranderätt på riksstämman.

När det gäller både LAS och privatiseringar ligger Stockholms Stads distrikt bra till. (Det finns ett fyra veckor gammalt stämmobeslut om att avskaffa LAS t ex.) Så om du bor i Stockholms kommun är chansen stor att du röstar på någon som håller med om inlägget i frågan.

Bor man i någon av kranskommunerna få man kryssa mer noggrant. De hade också LAS uppe på stämman och det var votering mellan att skrota LAS helt och hållet som vi valde) eller att reformera LAS och det senare vann. Det kommer dock att finnas gott om kandidater på länslistan som driver skrotalinjen. Magnus Andersson kommer sannolikt att finnas högt på listan och han är väldigt rätt i dessa frågor.

När det gäller C på riksplanet är det blandad kompott. Det finns ett starkt stöd för kraftiga reformer i liberal riktning, men det finns också konservativa krafter kvar.

Vi får helt enkelt se på riksstämman i maj hur långt vi kommer.

:-)

10:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home