måndag, juni 22, 2009

LAS - ett växande hot mot småföretagens överlevnad

Jag vet inte vilken gång i ordningen det är, men i dagarna presenterades ännu en rapport som fastslår vilket problem de mindre företagen tycker att LAS är.

(LAS - ett växande hot mot småföretagens överlevnad, pdf)

LAS är ett strukturellt diskriminerande hinder för ungdomar och invandrare och skapar i många fall varaktigt utanförskap.

Lagen är ett hinder för företagen och hämmar rörligheten på arbetsmarknaden och bromsar sålunda välståndsutvecklingen.

Liksom SvD's ledarsida kan man förundras över arbetsmarknadsministerns narkoleptiska drag.


Läs även Merit Wagers Newsmillartikel i ämnet.

Etiketter:

2 Comments:

Blogger Rasmus said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

11:49 fm  
Blogger Rasmus said...

Att 25% upplever att turordningsreglerna var ett problem är väl inte särskilt alarmerande? Att inte fler upplevde problem kan nog ha att göra med att det (som bekant?) finns en rejäl drös undantag från turordningsreglerna reglerade i olika avtal mellan arbetsmarknadens parter. Stora delar av LAS kan nämligen avtalas bort om intresse finns från dem som sluter avtal.

Sen kan man ju tycka att turordningsregeln, med avtalade undantag, innebär en hel del krångel för den arbetsgivare som måste säga upp personal.

För min del kan man gärna plocka bort turodningsreglerna, det är skyddet mot godtyckliga och bristfälliga anställningar som är det viktiga med LAS.

11:51 fm  

Skicka en kommentar

<< Home