torsdag, juli 02, 2009

Alliansens ungdomsförbund ställer kloka krav

Alliansens ungdomsförbund ger regeringen en välbehövd spark i arslet.

Det behövs reformer. I en gemensam rapport som ungdomsförbunden släppte igår, presenterar man 12 tunga förslag för att förbättra framförallt ungdomars situation på arbetsmarknaden.

Förslagen är dock genomgående av sådan karaktär att de gynnar arbetsmarknaden som helhet. Sunda strukturella förändringar som t ex konkurrensutsatt arbetsförmedling, avskaffade turordningsregler och en friare lönebildning så att ungdomar kan konkurrera med priset.

Perspektivet skänker verkligen hopp. Ungdomsförbunden verkar överens om den marknadsliberala riktningen när de kräver rättvisa förutsättningar hellre än bidrag.

Etiketter: , ,