fredag, september 18, 2009

Lägre skatter på arbete ger fler jobb

Den enskilt viktigaste frågan för tillväxten är kanske skatterna. Företagarförbundet föreslår idag på SvD Brännpunkt en intressant konstruktion för låta företagen behålla lite mer av vad de skapar.

Ett grundavdrag på arbetsgivaravgiften.

Enligt räkneexemplet i artikeln är den uteblivna omflyttningen av resurser från företagen och människorna till staten inte alltför allvarlig. Det känns rimligt - om än tufft - att få igenom en dylik disposition i regeringspartiernas förhandlingar om statens budget nästa gång.

Det bästa är hur ett grundavdrag träffar. Den största effekten landar i de minsta företagen. Nya företag är alltid små och en rimligare skattesitution kommer att göra att fler startas, överlever och anställer.

Etiketter: ,

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag hade en anställd för inte så länge sedan. Kostnaden är väldigt hög, och när den anställde dessutom blir sjuk (ej pga arbetet) får jag betala de första 14 dagarna. Sedan vet jag inte när min anställda kommer tillbaka, och jag kan ju inte anställa en ny som ersätter... Det slutade med att jag fick sparka min anställda. Mitt val stod mellan det och personlig konkurs.

Alla dessa regler som finns för arbetsmarknaden fungerar jättebra för storföretag, men för mindre företag blir risken orimligt hög.

9:50 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Tråkigt att höra. Tyvärr är du långt ifrån ensam...

9:58 fm  
Anonymous Olle Johansson said...

Skapa arbetstillfällen genom att sänka arbetskratftskostnaderna genom radikalt förändrade arbetsgivaravgifter.

Sverige kan inte bara förlita sig på att exportindustrin håller igång tack vare en svag svenk krona, som blir följden av att regeringen anpassar inte regelvärket i tackt med omvärlden, som kör om oss.

2:04 em  

Skicka en kommentar

<< Home