fredag, november 13, 2009

C-kampen mot LAS har pågått länge

Läser hos goda vännen och partikompisen Anders W Jonsson att den centeravdelning som jag är med i, Stureplanscentern, får äran för väldigt mycket. Bland annat kravet på ett avskaffande av LAS.

Jag skulle gärna ta åt mig äran, tillsammans med mina avdelningskompisar, men som framgår av Anders bloggpost vore det inte sant.

Anders skriver att: "Under 70 talet växte inom Centerpartiet kritiken mot lagarna. [ ... ] och handlade om att turordningsreglerna konsekvent missgynnade ungdomar. Även Centerpartister med en starka känsla för småföretagens villkor hörde till kritikerna."

Och att självaste Karin Söder tog till orda om saken på stämman i Jönköping 1979: "Hon krävde då en snar ändring av turordningsreglerna för att inte ungdomar och småföretag skulle missgynnas."

I mer än trettio år har Centerpartiet mer eller mindre aktivt drivit den här kampen och det är hög tid att skruva upp trycket ytterligare!

Etiketter: ,

6 Comments:

Blogger Civilekonombloggen said...

Det är otroligt att så många myter med LAS fortfarande lever därute. En av de största är att de är LAS som hindrar ungdomar från att få jobb. Vi har inte alls den uppfattningen!
www.civilekonombloggen.se

5:01 em  
Anonymous Jonas said...

@civilekonomerna klart att ni inte har den uppfattningen... ni är ju ett fackförbund som vill "skydda" arbetstagare.

Problemet är att det inte är ett skydd utan precis tvärt om. Företags möjligheter att överleva och växa är att ha möjlighet att kunna anpassa sin organisation efter rådande omständigheter och behov. Att i ett såndant läge att priortiera anställda efter hur många år man har jobbat på stället är lika dumt som att välja folk efter hårfärg, skostorlek, kön osv...

Tryggheten ska inte ligga i en livstidsanställning utan att vi har en bra arbetsmarknad generellt.

Ett annat problem som jag har sett på nära håll inom ett stort före detta statligt bolag är att en del anställda med många år inom företaget vantris och blir deprimerade men inte vågar byta arbetsplats för att hamna först i LAS kön... är det verkligen rätt?

Slutligen så är LAS inte bara ett hinder för ungdomar utan även för nysvenskar. Att ni och alla andra fackförbund klamrar er fast efter ideén att alla individer har samma produktionsförmåga i dagens tjänstesamhälle visar att ni lever kvar på 1800 talet och att sverige kommer halka ännu längre efter i välfärdsligan.

over and out!

7:12 em  
Blogger Johan, PL&C said...

LAS är en kvarleva från när arbetsmarknaden definierades utifrån ett marxistiskt perspektiv, ur vilket anställda var menlösa offer, hänvisade till monopsonisters godtycke.

Ledsen över att behöva störa din/er världsbild, men företagare är inte ondsinta patroner med cylinderhatt, vars högsta fredagsnöje är att sparka några arbetare.

Ni om några borde fatta detta.

Är detta civilekonomernas linje kan ni räkna med fullt krig!
/Johan

11:36 fm  
Blogger Civilekonombloggen said...

@Jonas
Det är precis det som är en av mina poänger. Det LAS redan idag säger är att kompetensen hos den anställde är den viktigaste faktorn för att avgöra om man får behålla sitt jobb eller inte vid arbetsbrist. Men: skillnaden mellan hur det ser ut idag och det som (C) förordar är att det idag ligger en bevisbörda på arbetsgivaren att personen saknar kompetens för att utföra arbetet. För mig innebär det rättssäkerhet för individen och det betraktar jag som något positivt.

På företag med kollektivavtal och lokal facklig part finns också alltid möjligheten att lokalt träffa avtal om annan turordning än lagturordning, där hänsyn tas just till den lokala situationen. Detta är också något som i praktiken väldigt ofta sker!

Vi är både överens om att LAS i vissa fall leder till inlåsningseffekter då folk, i en falsk tro att de är trygga genom lång anställningstid, inte vågar söka sig vidare till annat jobb. Rätt sätt att komma åt detta är troligen inte att skrota LAS utan att uppmuntra till jobbsökande på anant sätt. Exempelvis genom rätt till tjänstledighet eller ett utökat omställningsavtal mellan parterna (de avtal som idag finns täcker endast arbetsbrist: TRR, Trygghetstiftelsen etc).

Det är också intressant att du uppenbarligen drar alla facklig orgaisationer över en kam. Det är stor skillnad i synen på dessa frågor mellan LO-förbunden och SACO-förbunden tex.

/Madeleine

2:21 em  
Blogger Civilekonombloggen said...

@Johan
Nä, den synen på arbetsgivare har varken jag eller någon annan företrädare för Civilekonomerna. Skippa kriget med andra ord. Däremot är det alltid intressant att föra en diskussion:-)


Civilekonomerna gör också i flera avseenden samma analys av vilka problem LAS medför som du och andra debattörer. Vi tror dock inte att receptet för att lösa problemen är att dumpa lönerna för ungdomar och nysvenskar och att skrota de regler som finns om hur man anställer och säger upp personal. Lösningen finns sitälleti den svenska modellen, dvs att låta parterna på såväl central som lokal nivå, överenskomma om vilka spelregler som ska gälla.
På den fackliga arenan har också en maktförskjutning skett de senaste decennierna där fler är tjänstemän och akademiker och färre är arbetare. Den har naturligtvis betydelse för hur de fackliga organisationerna numera resonerar... Låt dig alltså inte luras in i fällan att tro att facket=LO.

/Madeleine

2:30 em  
Anonymous Christian Ottosson said...

Yes yes. Jag har också funnit att vi behöver vara tydliga med vilken modell (C) verkligen föreslår för turordningesreglerna. Se länk.

11:31 fm  

Skicka en kommentar

<< Home