lördag, december 05, 2009

Climategate och Köpenhamn

Klimatdebatten är i allra högsta grad vetenskaplig. Men kanske mer med avseende på antropologi och psykologi än fysik och kemi.

Det finns två sidor som båda bestämt sig vad de ska tycka och tro, egentligen oavsett vad den metereologiska vetenskapen säger: De som liksom aldrig trott att miljöförstöring är ett problem och inte heller tror att människan överhuvudtaget KAN påverka klimatet och de som ställer sig i raka led bakom Al Gore, redo att marschera in i en klimatneutral framtid oavsett priset.

Den senare kategorin är stor och präglar agendan. Den tidigare anses mest bestå av världsfrånvända kufar. Problemet är att ingen av dem rimligtvis kan veta bättre än den andra.

Fakta i målet är följande: Koldioxid är en växthusgas. Människorna tillför koldioxid till atmosfären genom att elda kolväten som man gräver upp ur jordskorpan. (fossiler av växter och djur som långsamt anaerobt brutits ned till sina renaste former)

Vad som inte kan vara helt säkert är i vilken grad denna tillförsel påverkar klimatet. Att det gör det är troligt, men hur mycket är inte helt klarlagt.

Nu inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn skjuter skeptikerna av en rejäl bredsida i samband med att uppgifter om trixande med siffrorna ska ha förekommit. Samtidigt mäts temperaturen upp på ett sätt som inte stämmer överens med alarmisternas spådomar.

Vad ska man tro? Inte vet jag. Jag vet dock att vi förr eller senare ändå måste sluta tillföra ny koldioxid till atmosfären. Om vi ska göra det nu måste vi ta hänsyn till vad vi prioriterar bort. Finns det andra miljöproblem som borde vara överordnade? (Jag vet inte hur många som har kolat av klimatkrisen, men varje år dör 400 svenskar til följd av radon, t ex.)

En nyanserad diskussion vore lika välkommen som oväntad...

Etiketter:

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

"De som liksom aldrig trott att miljöförstöring är ett problem och inte heller tror att människan överhuvudtaget KAN påverka klimatet ..."

Jag gillar inte den generaliseringen ett dugg, dvs att miljöengagemang och övertygelse om människans klimatpåverkan hör ihop.

Det går faktiskt alldeles utmärkt att var mot att slänga batterier i soporna, gräva ner gifttunnor i marken och släppa ut orenat avloppsvatten direkt ut i havet, MEN SAMTIDIGT vara skeptisk till att byte till lågenergilampor kan sänka planetens temperatur med åtskilliga grader. Att klimatalarmister gärna blandar ihop de två för att svartmåla sina meningsmotståndare är ett förbaskat ofog.

/Paul W

1:28 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Naturligtvis finns det hela skalan och jag generaliserar i bloggposten, men det känns verkligen som att de allra flesta "klimatskeptiker" är sådana som inte brinner för miljöfrågor rent generellt. Därmed inte sagt att det inte finns undantag.

Dessutom delar jag fullt och fast din ansats om att "byte till lågenergilampor" inte skulle kunna sänka planetens temperatur.

Den debatt jag efterlyser är den som syftar till att komma fram till vilka åtgärder som behövs, men framförallt också en redogörelse för vad man _väljer bort_ om man satsar allt krut på att genomföra dessa åtgärder.

MVH
/Johan

4:20 em  
Anonymous Anonym said...

Allt som oftast i dagens media står det att läsa om "climategate" och annnat konspirationstänk i "klimatdebatten". Vi ska fortfarande komma ihåg att det i princip råder total konsensus inom den vetenskapliga världen vad gäller problematiken. Sedan kan vi ju gilla det eller ej. Vi kan fortsätta leta "vetenskapsmän" som påstår motsatsen. Det tragiska är att många i övrigt sunda opinionsbildare i detta land (ingen nämnd...) beter närmast som "jordenärplattsamfundare" när det kommer till klimatfrågan. Beror det på FNs klimatpanel, kollektiva yttringar eller något annat? Känns hela grejen socialistisk på något sätt?

Calle

10:04 fm  

Skicka en kommentar

<< Home