fredag, december 04, 2009

Rättslösa företagare - när det gäller "miljön"

Idag har jag träffat en av Sveriges stora men okända hjältar: Joel Stacke, som driver en verkstadsindustri i Gnosjö. Han var inbjuden till seminariet som jag skrev om igår för att berätta sin historia om hur svensk miljölagstiftning och upprätthållandet av den kan drabba företagare.

För en tid sedan anmäldes Stacke Metall AB av någon som sade sig störas av buller från verkstaden. Kommunens miljöskyddsinspektör och av denne inhyrda konsulter mätte buller efter konstens alla regler, men kunde inte påvisa nivåer som skulle bryta mot gällande krav.

Då föreslår konsulten att man istället ska mäta vibrationer, eftersom "det kan man alltid ta dem på". Alltså fanns en uttalad ambition att försöka hindra verksamhet att fortgå, trots att störande buller uppenbarligen inte fanns.

Med fortsatta och mycket dyrbara metoder (som företagaren måste betala för!) mättes vibrationer efter konstens alla regler och en hel del till. Man fann då vibrationsspikar med jämna mellanrum över dygnet som ansågs kunna störa omgivningen så pass mycket att det var olagligt.

I de flesta fall skulle detta leda till att företaget läggs ner eller flyttas. (Om ett företag ändå måste flytta, kan man lika bra fundera på att lägga det i ett land där företagandet uppskattas bättre.)

Men Joel är av hårdare virke. Han påbörjade en egen utredning och anlitade experter för att granska resultaten från vibrationsmätningarna. De cykler som vibrationerna uppträdde i motsvarande inte driften i anläggningen. Spikarna uppträdde också vid samma tidpunkt vecka efter vecka. Exempelvis varje tisdagnatt vid halvtvåtiden.

Efter en del funderande och resoneranden kom någon på idén att jämföra vibrationsmätningarna med tidtabellen för godstågstrafiken som dundrade förbi om husknuten då och då. Det visade sig stämma perfekt överens med de vibrationer som Joel anklagades för att ha orsakat.

Hela maktapparaten hade koncentrerat sig på att hitta bevis mot Joel. När man inte fann riktiga sådana, fabricerade man dem. Och Joel tvingas betala för deras försök att stänga ner hans verksamhet. Det kostade säkert också en slant - och en hel del tid och energi - att kämpa emot.

Sverige har en ineffektiv miljölagstiftning, som försvårar och fördyrar företagande. Rättssäkerheten är kraftigt åsidosatt och den bidrar inte ett smack till en bättre miljö. Snarare tvärtom, eftersom den hindrar investeringar som i många fall handlar om energieffektiviseringar eller andra miljöförbättringar.

Etiketter: ,

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Men det fina är ju att det inte är "ondsinta" kommunala miljöinspektörer som skapar lagar utan politiker. Vem skyller du på?

C

9:55 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Inlägget är i allra högsta grad menat att vara politiskt. Jag vill att miljölagstiftningen ska ändras i grunden för att bättre stämma överens med de förvaltningsrättsliga principer som åtminstone på papperet stipulerar effektivitet och rättssäkerhet!

11:17 em  
Anonymous Eric said...

Liiiten liten passus: SJ kör enbart persontrafik.

1:15 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Ah.. just ja. Tack för inspel.

Uppdaterar posten.
/J

5:13 em  

Skicka en kommentar

<< Home