måndag, februari 08, 2010

Alldeles riktigt: Det pågår idédebatt i C

Sverige är ett fantastiskt land att leva i på många sätt, men det finns också problem.

Ungdomsarbetslösheten är ett stort sådant, vars orsaker säkert är många, men helt klart är att trögrörlig arbetsmarknad och höga ingångströsklar genom både lönestruktur och institutionella hinder spelar roll.

En annan faktor är att näringslivet faktiskt inte förnyas i tillräckligt hög takt (bl a beroende på ovanstående). När strukturförändringar sker minskar efterfrågan på arbetskraft i vissa branscher.

För en långsiktigt hållbart ekonomi krävs att andra och nya branscher tillåts växa till. För det ska ske behövs frihet för näringslivet att möta dessa marknadens nya krav. Alla hinder mot sådana friheter måste skärskådas med största noggrannhet.

Det är företrädesvis det som Centerpartiet nu gör.

Jag tror att alla mina partikompisar håller med om att vi gärna tar debatten kring alla dessa friheter. Tyvärr handlar väldigt lite av våra motståndares argumentation om politikens innehåll.

För att kunna lösa svåra problem krävs att att man tillåter sig att tänka någorlunda fritt. När man så gör utmanar man samtidigt invanda mönster i den svenska debatten.

Från försvararna av de gamla systemen - även de system som i praktiken skapar problemen - möts man inte av sakargumentation, utan av brösttoner som med indignation (lika stor som falsk) konstaterar att Centerpartiet har "svikit sin själ", är "desperata" och "styrs från Stureplan".

Jag är glad och stolt över att vi har en idédiskussion i Centerpartiet. Jag önskar att mer av allianspolitiken kunde utgå från idéer och mindre av försök att möta tillfälliga opinionsströmmar.

Jag har heller inget emot att diskutera dessa idéer med politiska motståndare. Det kan ju rent teoretiskt vara så att de har en poäng i försvaret av ett eller annat frihetshinder. ;-)

Men det lär vi aldrig märka. För när vi vill diskutera huruvida LAS är ett alltför allvarligt hinder för arbetsmarknadens rörlighet eller inte, möts vi av argument i stilen:

"Arbetslösheten försvinner inte för att man slaktar arbetares rättigheter."

Antagligen är man från den Socialdemokratiska skolningen genom unga örnar, SSU och dril
lning på Bommersvik, så van vid att få Partiets åsikter nedtryckta i halsen, att man inte riktigt kan fatta hur en fri idédebatt kan existera.

Anders Utbult på bloggen Alliansfritt Sverige kallar det för "drömmar" och framställer det som något negativt. Själv tycker jag att det är ett starkt hälsotecken att "drömma" om ett bättre samhälle och utifrån dessa drömmar formulera idéer som kan ta oss ditåt.

---

De rödgröna tar idag ett kliv ifrån frihandel och samtliga EU-medborgares rätt att konkurrera på den gemensamma marknaden. På grund av domen i Lavalmålet (Go Home, du vet) vill man nu gå det svenska Byggnadsarbetareförbundet till mötes och ändra på lagen. Så att konsumenters och andra EU-medborgares rättigheter får stå tillbaka till förmån för svenskfödda byggnadsarbetare.

Även Miljöpartiet vill detta, ska noteras.


Etiketter: , , , ,

6 Comments:

Blogger Anders Utbult said...

Självklart - man måste vara partidrillad för att vara emot centerpartiets politik. Jag har sannerligen inget emot att du lägger ned kraft och tid på att gång på gång försöka attackera Alliansfritt, men försök göra någon sorts koll av min bakgrund innan du går loss.

2:57 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Men snälla du, essensen i din krönika verkar ju vara att du har problem med att vi baserar vår politik på ideologi.

Du delar uppenbarligen inte våra ideologiska ställningstaganden, men du förklarar inte varför på ett mer djuplodande sätt än att vi är "nyliberala", "desperata" och vad var det mer... Jo, att vi "slaktar" arbetares rättigheter, var det va?

Hur kan man föra en seriös debatt utifrån sådana förutsättningar?

4:33 em  
Blogger Anders Utbult said...

Nej, essensen av mitt inlägg, som Federley tycks förstått men inte du, är inte att diskutera varje centerförslag separat, utan den generella tanken att det finns en själförtroendebrist mellan idéproduktion och implementering, som jag menar bygger på en tvekan om de snabba kastens politik ens är genomförbar, än mindre önskvärd.

4:47 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Ja, Anders, jag är uppenbarligen för dum för att förstå att Alliansfrittbloggen är en bättre uttolkare av Centerpartiets politik än Centerpartister själva... :-D

5:00 em  
Anonymous Jakob said...

Tja, nagon idediskussion om FRA lar det ju inte bli..

7:55 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Jakob, jag tror att det pågått mer FRA-diskussion i vårt parti än i alla andra...

Uppenbarligen inte tillräckligt, dock.

9:33 em  

Skicka en kommentar

<< Home