onsdag, april 21, 2010

Förbifart-Sahlin olaglig?

Redan igår kunde man läsa hos Johan Ingerö att den rödgröna kringfartsmanövern runt det för dem oöverstigliga hindret Förbifart Stockholm antagligen inte är förenlig med svensk grundlag.

Detta bekräftas idag av TT som talat med jurister och statsvetare. Professor Folke Johansson vid Göteborgs Universitet, expert på folkomröstningar, avfärdar det hela som en "absurditet". Ett ord som kan bli ganska användbart i rödgröna sammanhang det närmaste halvåret. ;-)
---
Kolla in Jatillförbifarten.se och Facebookgruppen med samma namn.
---
Alliansen går framåt och de rödgröna backar i opinionen. Det finns väl en del i ovanstående som tyder på att det kommer att bli en allt vanligare nyhet...

Etiketter: , , ,

2 Comments:

Blogger Ingvar Sundén said...

Var i grundlagen står det att Riksdagen ínte får tvinga en kommun eller en region att utlysa en folkomröstnig? Att professor Folke Johansson tycker det är en "absolut konstighet" är väl intedetsamma som att det står i Regeringsformen? Att kommunen kan ordna folkomrötsningar - enligt kommunallagen som ju inte är en grundlag! - är ju inte detsamma som att Riksdagen inte får göra det?

8:38 em  
Blogger Anders Westrup said...

@Ingvar: Fredrik Malm skriver mer detaljerat om vad i grundlagen som gör att riksdagen inte kan besluta om regionala folkomröstningar:

9:49 fm  

Skicka en kommentar

<< Home