måndag, april 26, 2010

Vänsterpartierna och verkligheten

Ingen har väl kunnat undgå vänsterpartiernas supertågslöfte idag. Det hela verkar ju vid ett första påseende bra. Det är skönt och bra med snabbtåg. Dessutom är det så länge vi har en elproduktion som bygger på vatten-, kärnkraft och vind/våg/sol jämförelsevis miljövänligt att driva tågen.

Det finns dock en lång rad miljöproblem förknippade med järnvägsbyggen som vänsterpartierna helt verkar bortse ifrån. Med Botniabanan i färskt minne kan man konstatera att tillståndsprocesserna är långt ifrån okomplicerade. Ständiga överklaganden sker, i enlighet med miljöbalken, som försenar och fördyrar projektet. Så kommer även vara fallet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets 120 miljarderssatsning.

Inte nog med att finansiering kommer att saknas för de 120 miljarderna. Eftersom en hel del av planerade (eller framdrömda) sträckningarna måste passera genom Natura 2000-områden kan man räkna med stort motstånd från alla de som värnar den svenska naturen. (Förseningarna för Botniabanan har fördyrat projektet mer än 7% av den totala budgeten på drygt 8 miljarder.)

Frågan är om det ens är möjligt att bygga sträckan Mjölby-Borås med dagens lagstiftning? Är Miljöpartiet beredd att ändra den för att förverkliga detta vallöfte? Är man beredd att strunta i miljöhänsyn för att bygga supertågspåren?

För att kunna köra fort med tåg får kurvorna inte heller vara brantare 6 600 meter i diameter. Det innebär t ex att stationen i Jönköping måste flyttas ca en mil ut från stan! Sannolikt kommer man att behöva kompromissa med bland annat hänsyn till ovanstående. Det innebär att tidsbesparingen Stockholm - Göteborg blir ungefär 10 minuter.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker nog att jag kan åka 10 min tidigare för att slippa de tiotalsmiljarder som det kostar extra (och de stora ingrepp i naturen det skulle innebära) med vänsterpartiernas turbotåg...

Det finns en del tillkortakommanden med hur de svenska tågen fungerar idag. För det första är det en massa förseningar som huvudsakligen beror på att underhållet misskötts. (Det i sin tur beror på att vänsterregeringen åderlät underhållsbudgeten för att prioritera andra saker som t ex friår när de hade makten senast.)

En annan orsak är att SJ har saknat konkurrens. Nu avregleras järnvägen på initiativ av infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), vilket kan föra in pengar, idéer, kompetens och professionalism på de svenska järnbanorna. Kanske vi kan få mysiga lyxiga nattåg till Malmö? Billigare alternativ till Göteborg? Kanske rent av restaurangvagnar där man kan få något som faktiskt är ätbart. (Den jävel som i sin bottenlösa ondska uppfunnit SJ-"pizzan" borde för övrigt skjutas långsamt".)

Avregleringen är alltså vänsterpartierna (inklusive Miljöpartiet) emot.

---

Läs en DN Debatt från vilken jag hämtat en hel del faktauppgifter till denna bloggpost.

---

Etiketter: , ,