lördag, maj 29, 2010

Inför ett rejält grundavdavdrag för företagare

På temat att vänstern inte förstår hur jobben skapas kan man också betrakta Ung Vänsters krav "Ge oss jobb, Reinfeldt".

Alltså, det FUNKAR inte så! Jobb är något som skapas i det ögonblick en säljare möter en köpare på arbetsmarknaden. Eftersom det är en marknad som snedvridits så pass genom lagstiftning, skattekilar och kartellbildning/facklig övermakt, fungerar den ganska dåligt.

Den är så pass trögrörlig att den inte förmår att svälja utbudsöverskotten när naturliga strukturomvanlingar sker och den är behäftad med strukturella hinder för de som är på utsidan att ta sig in på den.

Ett sätt att ta sig runt de institutionella problem som byggts in i arbetsmarknaden är att helt enkelt koppla förbi den. Istället för att söka en anställning söker du ett uppdrag som egenföretagare. Då råder plötsligt total frihet vad beträffar villkorsförhandling och den risk din köpare tar är begränsad till det projekt du har sålt in.

Det finns mycket som tyder på att det sättet att arbeta blir allt vanligare i framtiden, eftersom ytterst lite tyder på att nödvändiga reformer för arbetsmarknaden kommer att kunna genomföras. Det är i princip bara Centerpartiet som med full kraft driver frågan.

Mot bakgrund av detta blir Centerpartiets program för förbättrade förutsättningar för företagande ännu viktigare.

Det är kanske en hård sanning att tugga i sig för den samlade vänstern, senast företrädd av Grön Ungdoms båda språkrör på Politikerbloggen, men jobben kommer inte komma flygande till dig som nystekta sparvar. De går heller inte att skapa - åtminstone inte långsiktigt hållbart - från politiskt håll. De måste komma naturligt av att utbud möter efterfrågan på den privata marknaden. Politikens roll är att optimera förutsättningarna för att detta ska ske.

Karl Malmqvist svarar de båda språkrören väl i en artikel som märkligt nog inte togs in på Politikerbloggen. Mycket läsvärt är det hursomhelst.

Den största kostnaden många tjänsteföretag har är skatterna. Att fokusera på skattesänkningar på det sätt som Centerpartiet gör bland de 17 punkterna är glädjande och lovvärt och jag skulle gärna se att den 17:e punktern - den om schablonavdrag - blir ett rejält ökat grundavdrag för företagare.

Tänk om du kunde få tjäna så pass mycket att du överlever innan du måste börja betala för andra? Säg 100 000:-... En ansenlig summa att budgetförhandla om, men det skulle skapa förutsättningar för tusentals människor att börja bygga sitt eget företag och sin egen trygghet.

Läs även Per Ankersjö, Magnus Andersson, Oscar Fredriksson, Johan Pettersson och Magnus Persson.

Etiketter: , ,