tisdag, mars 01, 2011

Utveckling kräver politiskt mod

När jag accepterade nomineringen till att representera Centerpartiet i Stockholms stads exploateringsnämnd förstod jag att det antagligen inte skulle vara någon helt bekymmersfri resa att förverkliga våra politiska mål om ökat byggande i allmänhet och ökat bostadsbyggande i synnerhet.

Politiska värden krockar med varandra vid varje förändring av markanvändning i staden. Det är alltid någon som berörs negativt.

Om detta skriver Magnus Andersson, Centerpartistiskt kommunalråd i Solna på DN Debatt idag.

Det krävs, som Magnus skriver, politiskt mod för att stå upp för utveckling och framtid. För det ligger i konflikten en rent strukturell problematik: Ett enskilt exploateringsärende gynnar oftast många, men ganska lite per person. Samma ärendes negativa sidor upprör få, fast mycket.

De 300 000 människorna i bostadskön är säkert glada över projekt som gör kön kortare, men de är inte de som mailar och ringer nämndens ledamöter. Oftast är det de 14 som tycker att den nya markanvisningen hotar att rubba deras cirklar som syns och hörs i debatten.

Under sådana förutsättningar prövas varje folkvalds karaktär.

Etiketter: , ,

1 Comments:

Blogger sven said...

Var tid har sina fascister.I går politisk fascism idag miljö och bevarande fascister.
Stockholm hade inte fått byggas idag på grund av vår tids fascister.
Vi får vara innerligt tacksamma får dom som byggde Stockholm innan miljö och bevarande fascisterna fanns!

11:30 fm  

Skicka en kommentar

<< Home