onsdag, februari 08, 2012

Kapitalismens kris?

Vänsterns förmåga att lyfta ut en statisk ögonblicksbild och helt kunna bortse från historiska fakta är lika märklig som imponerande. Den överträffas egentligen bara av förmågan att missförstå kapitalismen, som i bästa fall förväxlas med korporativism, men kanske oftare som ett samlingsbegrepp för allt som är "dåligt".

Även från (någorlunda) seriösa debattörer får man allt oftare höra att kapitalismen har misslyckats och exemplen finanskris och Grekland läggs fram som bevis.

Alltså, utan kapitalism hade hela världen varit Grekland! Det hade inte funnits några finanser att krisa kring!

Man kan ju undra var sådana som Kajsa Ekis Ekman tror att stålarna kommer ifrån, de som de vill ska distribueras på ett mer "rättvist" sätt? Hur kan man ha missat att värdet någonstans måste skapas? Att enskilda människor i frivillig samverkan tar initiativ som utvecklar näringslivet och som lösgör resurser för allt som vi tar för givet? (Värme i bostäderna, t ex, för att anknyta till Ekmans artikel.)

Kapitalism är inget annat än frihet för folk och företag att använda sina förmågor att tjäna pengar. När så sker uppkommer tillväxt som kommer alla till del på ett eller annat sätt. Det är ju fullt förståeligt att anse det olyckligt att några lyckas bättre än andra, men man måste ju begripa att det inte gynnar någon att slå undan förutsättningarna för effektivt skapande - en ofrånkomlig konsekvens av socialismen.

Om Grekland är ett exempel på misslyckande är det väl snarast frågan om ett politikens misslyckande: Ineffektiv och rättsosäker skatteuppbörd, en växande offentlig sektor med livstidsanställningar och ett näringsliv utan förutsättningar och förmåga till förnyelse.

På det en vänsterpopulistisk politisk kultur där den som lovar allt åt alla vinner medborgarnas gunst.

Kris för kapitalismen? My Ass...

Etiketter: , , , ,

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Intressant. Vad Dick Harisson påpekade i historiografin var att Marx införde ett materialistisk/ekonomiskt förhållningssät till historien. Något som vi tar för givet idag, men inte begriper kommer i mycket från Marx o Co. Själva marxismens kärna som metod är att analysera historiskt, till skillnad från den neoklassiska teorin där historien inte existerar.

Jag tycker du använder rätt hårda ord, men i min mening inte fått många rätt. Då du skapar halmgubbar. Att kapitalismen krisar - som den alltid gjort pga av inneboende motsättningar - är inget motsatsförhållande till att produktivkrafterna ångat iväg enormt och möjliggjort både välstånd och välfärd. Men även klyftor och armod. Du får nog läsa om en enkel text som Manifestet...

11:47 fm  

Skicka en kommentar

<< Home