lördag, maj 19, 2012

NATO det enda rimliga

Häromdagen skrev de båda Centerpartistiska riksdagsledamöterna Staffan Danielsson och Kerstin Lundgren på SvD Brännpunkt att "Sverige inte ska smygas in i NATO." Jag håller med. Det ska inte smygas.

Mellan raderna, och faktiskt i viss mån på dem, uttrycker dock Staffan och Kerstin att ett närmande mot NATO är det enda rimliga, så låt oss slå igång den debatten nu.

Visst kan vi förutsättningslöst utreda andra försvarsallianser, men vilka finns det i så fall?

Vi lever idag i en annan tid än under kalla kriget. Geopolitiskt, naturligtvis, men även tekniskt. Vår försvarsindustri hyllas och framhålls från de flesta politiska håll, men hur mycket är den egentligen värd utan nära samarbeten med främst USA? Hur mycket är den värd utan miljarddopningen från den svenska staten?

Ofta får man höra att t ex JAS-projektet har drivit fram teknikutveckling som haft positiva spin-offeffekter på övrig industri. Då glömmer man det faktum att de pengar som betalt för JAS-projektet ju är skattepengar som har tagits från folk och företag och som annars hade kunnat investeras decentraliserat i industri- och andra projekt.

JAS är säkerligen ett mycket fint flygplan, men utan amerikanska vapen under vingarna är den inget stridsflygplan.

På stämman i Örebro 2009 beslutade vi att utreda NATO-medlemskap och det vore väl bra att få in ett skarpt ställningstagande i frågan i samband med det stora programarbete som nu pågår.

---

Läs även Claes Arvidsson på SvDs ledarsida idag.