lördag, maj 05, 2012

Prohibition eller avkriminalisering?

Igår fick jag ett mail från en gymnasieelev som gör ett skolarbete om cannabis och ville ställa några frågor till mig. Eftersom detta kanske kan vara av intresse för även fler, klistrar jag in dem här på bloggen:


 Vad är din syn på cannabisbruk? Är det lika farligt som alla säger? -
Denna fråga är väldigt svår att svara på eftersom jag inte vet exakt vad du menar att "alla säger", men det finns fakta som tyder på att cannabis inte är mer skadligt än andra njutningsmedel som används i samma syfte.

2.       Vad tror du det största problemet är? –
Att människor som vill köpa cannabis etablerar kontakt med kriminella människor som dels kan utsätta dem för hot eller våld, dels också manipulera cannabisköpare till att köpa farligare droger. 

3.       Är cannabis en inkörsport till farligare droger? -
Det kan det absolut vara genom att cannabisköpare etablerar kontakt med kriminella personer, som kan tänkas vilja sälja på dem andra droger. (Se även föregående svar)

4.       Hur kan vi göra för att minska användningen av cannabis? -
Idag går ca 24% av resurserna till att vårda missbrukare (av främst andra droger än cannabis), 75% till rättssystemet för att gripa och döma brukare av förbjudna droger och 1% till upplysning och information. (Siffror från Ted Goldberg, professor i Sociologi) 

Under förutsättning att man önskar se ett minskat cannabisbruk tror jag att fördelningen borde vara annorlunda till upplysningens fördel. 


5.       Vilka tror du använder cannabis mest? –
Det vet jag inte, men det finns subkulturer i vilka de konstnärliga uttrycken ofta är drogromantiska, så en rimlig gissning är väl att människor i sådana har närmare till att bruka.

6.       Har användningen något med kön/ålder/samhällsklass att göra? –
Ålder, ja. Pensionärer brukar antagligen mindre än andra. Kön, nej. "klass", nej.

7.       Vad tror du är anledningen till att man provar cannabis? –
Människor har sökt metoder att berusa sig i alla tider och precis som att unga kan ha en nyfikenhet inför att dricka alkohol kan man vara nyfiken på cannabis.

Ibland kan säkert anledningen också vara sociala eller medicinska problem som man söker tröst eller lindring för genom cannabisbruk. 

8.       Hur tror du det var förr? Har användningen ökat eller minskat? -
Den stora ökningen skedde på 70-talet. Sedan minskade användningen på 80-talet och jag gissar att den har ökat igen. 

9.       Borde cannabis legaliseras? Varför/varför inte? -
Detta är en extremt svår fråga som måste brytas ned i fyra dimensioner: Medicinskt, socialt, moraliskt och juridiskt. 

Vi börjar med den sista, juridiskt: FN's organ mot brott och narkotika, UNODC, har fastställt att narkotika ska vara olagligt och Sverige, liksom så gott som alla andra länder, har gått med på att förbjuda narkotika i den nationella lagen. 

Bolivia är mig veterligen det enda land som sagt upp avtalet med hänvisning till att cocablad (som används för att tillverka kokain) inkluderas i förbudet. Men bruket av cocablad är etablerat i Bolivia på samma sätt som snus i Sverige. 

De länder som har lättat på förbudslinjen, som t ex Portugal, som också är bundna av överenskommelsen i FN, har använt en annan lagstiftningsteknik och kallar det för avkriminalisering. I teorin är narkotikan fortfarande förbjuden, men man tillämpar åtalsunderlåtelse, dvs vanliga brukare av narkotika lagförs inte. 

Problemet med avkriminalisering genom åtalsunderlåtelse är av rättsfilosofisk natur: det är helt enkelt dåligt att ha lagar som inte ska följas. 

Medicinskt är det, så vitt jag förstår, svårt att motivera cannabisförbud om samtidigt starksprit är lagligt. Om detta råder dock säkert delade meningar i den medicinska expertisen.

Socialt finns ju problem med dagens lagstiftning, dvs prohibitionslinjen (alltså att förbjuda och bekämpa allt bruk av cannabis). Det kan alla se. Skulle dessa vara fler eller färre med en annan lagstiftning? Oerhört svårt att säga. I Portugal har problemen blivit mindre med avkriminalisering, men det finns ingenting som garanterar att resultatet skulle vara detsamma i Sverige. 

Många problem uppstår just eftersom narkotika är olagligt. Social stigmatisering. Priserna drivs upp, vilket tvingar missbrukare till kriminalitet och prostitution. Köpare tvingas till kontakter med kriminella personer och löper därför större risk för att utsättas för brott. 

Människor som skulle behöva hjälp att ta sig ur missbruk tvekar inför att söka sådan, eftersom de samtidigt riskerar rättsliga konsekvenser med straff och närvaro i polisregistret som följd. Har man barn är risken stor att de sociala myndigheterna anser dig olämplig som förälder och tar barnen ifrån dig. Etc etc. 

När man väger samman de ovanstående tre dimensionerna tycker jag nog att argumenten för att prova en annan narkotikapolitik åtminstone inte borde uteslutas. Men så har vi den fjärde: Moraliskt. 

Många människor gillar helt enkelt inte att folk "knarkar". Det har därför blivit en gångbar politisk linje. Mot moralargumenten finns aldrig praktiska sakargument som övertygar. 

Man måste också vara mycket medveten om en sak: Oavsett vilken typ av narkotikapolitik som präglar lagstiftningen, prohibition eller avkriminalisering, kommer vissa människor att fara illa. Narkotika är farliga saker, det får man aldrig glömma.

10.   Om ja – vilken åldersgräns skulle vara rimlig? -
Svaret i ovanstående fråga är ju inte helt entydigt, men samma som för alkohol förefaller rimligt.

4 Comments:

Anonymous Sara S said...

"men det finns fakta som tyder på att cannabis inte är mer skadligt än andra njutningsmedel som används i samma syfte."

Men inte heller mindre skadligt. Cannabis ökar ändå risken för psykoser och ångestattacker, försämrar närminnet och koncentrationsförmågan. Det ökar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt lungssjukdomar. Sen ökar det risken för passivitet, att man blir slöare och inte orkar ta tag i saker och ting. Det kan vara väldigt skadligt i längden.


Avkriminalisering i bemärkelsen att man inte lagförs för att man använder droger tycker jag är en viktig princip. Man ska inte straffas för vad man gör med sin egen kropp, oavsett om man gör det av fri vilja eller av beroende. Dessutom är det inte bra om brukare är rädda för myndigheter, rädda att söka vård, stigmatiseras och hamnar i utanförskap etc. Har man problem med drogen behöver man stöd och hjälp, inte fler problem.


Legalisering är en annan fråga. En del liberaler brukar även här använda argumenten "man får göra vad man vill med sin kropp" men legalisering av droger handlar om regler för handel med droger, ekonomiska transaktioner och har ingenting att göra med rätten tills ens egen kropp och person.

Men jag tror det vore bra med en legalisering av cannabis av det skälet att det cannabis man kan köpa på den fria (svarta) marknaden ofta(st?) är uppblandat med plast, lim, sand etc. Det är inte konstigt då det enklaste sättet att göra vinst är att ta lika mycket betalt för mindre kvalitet. Jag har ingen officiell statistik på det här, men min egen erfarenhet efter egna tester säger att det mesta gatu-haschet är utblandat med skit. Och om denna skit rökes, synnerligen utan filter, så orsakas betydande skador på framför allt lungorna vilket i längden innebär överhängande risk att drabbas av kroniska sjukdomar såsom KOL.

Därför vore det nog till det bättre med ett statligt monopol som säljer högkvalitativt gräs till rimliga priser så att marknaden kan konkurreras ut.
Men då behöver legaliseringen samordnas med sakliga informationskampanjer och satsningar på institutioner som hjälper människor med drogproblem.

Cannabis är som sagt inte ofarligt utan medför i sig stora risker. Dessutom är det en förbannat lätt drog att missbruka och bli psykiskt beroende av. Så den bör inte underskattas såsom många gör.

1:13 em  
Anonymous Fairbanker said...

Der er skrevet en afhandling om emnet på dansk. Konklusionen er at staten kan tjene milliarder på at legalisere cannabis, samtidig med at kriminaliteten daler. Jeg ser lige om jeg kan finde et link :)

Med venlige hilsner
Låna pengar utan fast jobb

10:48 fm  
Anonymous Erik Jennische said...

Väl argumenterat med de fyra dimensionerna! Men dessutom bör man väga in vilka konsekvenser narkotikapolitiken och narkotikabruket i Sverige får i de länder där narkotikan produceras och transporteras.

Anta att den svenska narkotikapolitiken ger positiva resultat i Sverige, så är den ändå en del av en politik som skapar underlag för det narkotikafinansierade våldet och kriminaliteen i Mexiko, Guatemala, Colombia, Guinea Bissau, Afganistan etc.

Jag skrev en artikel om detta i en bok om biståndspolitik i höstas, kanske kan den intressera:
http://www.erikjennische.com/bocker/latinamerika-och-kriget-mot-narkotikan-fran-antologin-bistand-ar-politik

2:14 fm  
Anonymous Taylorfinance said...

kreditkort Ved at afkriminalisere cannabis fjerner man et vigtigt incitament til at begå kriminalitet og sælge hash ulovligt.

10:11 fm  

Skicka en kommentar

<< Home