tisdag, oktober 17, 2006

Tjänstedirektivet

På måndag nästa vecka, kl 19, kommer utskottet för den inre marknaden sammanträda och rösta om tjänstedirektivet. Det är synd att det skulle bli så urvattnat, men det är väl bättre än inget. Urspungslandsprincipen borde ha varit kvar, men en bred överenskommelse är kanske är viktigare.

Det är en fråga som verkligen skiljer ut meningsmotståndarna på ett ideologiskt plan. Antingen är man för konkurrens och marknadsekonomi, eller så vill man skydda det egna landets produktion från aktörer från "låglöneländerna" i Europa.

Att handel över gränserna berikar alla inblandade är inte längre ifrågasatt. Inte ens av de svenska socialdemokraterna, även om man har vissa förbehåll.

Ändå är LO emot. Man säger sig värna arbetarna från öst, men det kan det väl i ärlighetens namn inte vara nån som tror på. Man skrämmer med obehagliga ord som lönedumpning och syftet är naturligtvis att konservera sin makt och sitt inflytande över den svenska arbetsmarknaden.

Vi har inget att förlora på att öppna upp våra gränser. Låt människor och företag använda sina komparativa fördelar till att konkurrera. Är den komparativa fördelen att man i sin del av Europa har ett lägre kostnadsläge och därmed kan erbjuda tjänster till ett lägre pris, måste man ju få använda det till sin fördel.