måndag, januari 29, 2007

Tre val - ett för mycket

Landstingspolitiken lider av ett demokratiskt underskott. Folk engagerar sig inte ett smack och ytterst få kan nog nämna ett enda landstingsråd vid namn. Det är nog inte en helt orimlig hypotes att landstingsvalsedeln oftast åker med på köpet när man röstar.

Det är synd. Mycket av det som människor tycker allra mest kring, avhandlas i landstingspolitiken, te x sjukvård, kollektivtrafik och polisfrågor, men ytterst få har nog en aning om vilka landstingsråd som är ansvarig för vad och hur diskussionen går i dessa för folk så viktiga frågor.

Nu händer det en massa. Ansvarsutredningen kommer att förorda stor-regioner som rejält kommer att rita om kartan. Bokstavligt talat. Väl så. Det är antagligen bra att samordna förvaltningen och ge regionerna större makt över sådant som rör dess medborgare.

Moderaterna har länge varit inne på att avveckla landstingen helt och hållet och Henrik skriver på sin blogg om, i lite av samma anda, att betrakta hela Sverige som en enda region.

Att man stuvar om leder i sig på kort sikt till ökat mediafokus på och därmed ökat intresse för regionpolitiken, men betyder ingenting när nyheten inte längre är någon nyhet.

Man borde diskutera skilda valdagar. Uppmärksamheten räcker helt enkelt inte till för tre val åt gången.

En attraktiv variant vore att landstings/regionvalen sker i samband med valen till Europaparlamentet. Liksom EU samordnar nationer, samlas ju kommuner i regioner.

Att ha olika mandatperiodslänger (riksdag och kommun, 4 år - region och europaparlament 5 år) ökar också känslan av ett regionerna står för sig själva, och ger en långsiktighet i politiken som måste tåla samarbete med möjligt växlande majoriteter i kommunerna.

Bra va? :-)

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

En äldre idé som stoppats av bl.a.
socialdemokraterna.
Val av kommunfullmäktige vart 4:e år, men inte samma år som riksdagsvalet. Gör sammalunda med landstingsvalet - eller slå samman alla landstingsfråkor i.e. sjukvårdsbiten

6:15 em  
Anonymous Anonym said...

Här har vi kommunalval, riksdagsval och presidentval oberoende av varandra. Ibland sammanfaller något val, oftast inte. Då jag bodde i Sverige insåg jag aldrig att kommunal- och landstingsvalen var på riktigt, för riksdagsvalet tog all uppmärksamhet.
Att ha val på olika tider har många fördelar, t.ex:
- Fokus ligger på ett val i taget, de drunknar inte i varandra.
- Det gör att genuint lokala frågor och partier kommer fram.
- Kommunalvalen ger en indikation vart partierna på riksnivå är på väg, och håller dem skärpta.
Det roligaste med presidentvalen är att man måste kasta loss från partipolitiken och välja den mest lämpliga kandidaten även om hon eller han inte kommer från det parti man annars röstar på. Det är alldeles väldigt mycket personval.

8:26 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hallå!
Tack för intressant kommentar! Jag antar att det är i USA du bor?

11:16 fm  
Anonymous Anonym said...

Nej, jag bor i Finland. Vi har riksdagsval (vart 4:e år) nu i slutet av mars. Presidentval (vart 6:e år) hade vi för ett år sedan. Nästa kommunalval (vart 4:e år) hålls i oktober 2008. Vi har inga landsting, men väl samkommuner, som sköter t.ex. sjukvård. Ledningen i dem väljs av kommunernas fullmäktige (tror jag).

12:43 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Ah! Koolt. Ja, nu är det dags för riksdagsval snart för er va? Hur går de politiska strömningarna? Står Centern starka fortfarande?

1:20 em  
Anonymous Anonym said...

Stort och stort ... Ungefär som vanligt: S 24,2 %, C 23 %, Saml. (=M) 21,6 %, V 9,4 %, gröna 8,6 %, Sfp 4,7 % (=Fp, men svenskspråkigt), Kd 4,6 %, sannfinländarna (nationalist-populister) 2,1 %. Regeringen efter valet kommer att bestå av två av de stora och några små (nu har vi C+S+Sfp). Det ger utbredd kannibalism : alla försöker ta röster av alla med utspel och attacker, samtidigt som man inte får bränna alla broar för man ska kanske regera tillsammans om ett par månader. Allt går, jag har under mitt unga liv sett C+S (=rödmylleregering), C+Saml. och Saml. + S. Samtidigt friar alla till alla väljargrupper. Det kan bli riktigt roligt ibland: vad gör en högeropposition (Saml.) då S i regeringen slopar förmögenhetsskatten och sänker inkomstskatten? Tja, man kan ju alltid slå sig ihop med kommunisterna och interpellera om åldringsvården ...

1:46 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hehe.. låter spännande. Jag ska brukar läsa hufvudstadsbladet på nätet då och då och så här i valtider får man nog göra det till daglig läsning! :-)

(www.hbl.fi om det är någon annan som läser detta och blir intresserad.)

2:44 em  
Anonymous Anonym said...

En annan bra källa är Yle:s valwebbplats på svenska:
http://svenska.yle.fi/val/

3:08 em  

Skicka en kommentar

<< Home