tisdag, juli 31, 2007

Dags för grundtrygghetsprincip istället

Helt vansinnigt. Det sitter alltså en nämnd och bedömer barns ersättningsnivå utifrån föräldrarnas meriter. Är detta 1600-talet?

Detta är den ytterliga konsekvensen av inkomstbortfallsprincipen. Inkomster du ej ännu haft och en allvetande allseende myndighetsperson ska avgöra vilken "klass" du tillhör och därmed hur mycket pengar du skulle ha tjänat.

Det är så man baxnar.

Är det någon som efter detta tvekar på om grundtrygghet är rimligare och rättvisare!

Att alla får lika...

5 Comments:

Blogger Mikael said...

Det är dock inte nämndens fel. De måste följa lagen och lagen säger att de skall göra en individuell bedömning av framtida potentiella arbetsinkomst. Statistiskt sett är föräldrarnas meriter då relevanta.

Man kan naturligtvis ändra lagen...

11:21 em  
Anonymous Alexander said...

Sverige borde byta namn till Absurdie.

12:27 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Jo, det är klart att nämnden bara följer lagen. Den måste ändras.

8:40 fm  
Anonymous Nicklas Eriksson said...

Hur kan du tycka att detta år absurdt, du till och med har ju namngett din blogg efter fenomenet som eftersträvar det?

9:36 fm  
Anonymous Anonym said...

Nicklas --- TSN och deras bisarra beteende är knappast något som ett kapitalistiskt/liberalt samhälle eftersträvar. Här är det frågan om en statlig nämnd som försöker slå i tabeller för att beräkna hur folks liv kommer att se ut i framtiden. Det mest rimliga med en kapitalistisk/liberal människorsyn är en grundersättning som är lika för alla. TSN är snarare ett uttryck för vad som händer då en offentlig sektor får svälla över alla bräddar.

Därutöver skulle säkert vissa människor med höga inkomster köpa försäkringar med betydligt bättre ersättningsnivåer. Men det skulle ske i den privata sektorn, vilket är en helt annan femma.

3:55 em  

Skicka en kommentar

<< Home