torsdag, januari 31, 2008

Dagens lunchtips

Som lokaliserad i Gamla Stan om dagarna händer det att jag och kollegorna uppsöker den trevliga restaurangen Lilla Karachi för lunch.

Tyvärr har vi andra planer de närmaste dagarna, men annars skulle jag gå dit och käka. Dels för att det brukar vara gott och trevligt, men också för att visa stöd nu när de utsätts för huliganism av ett gäng syndikalister som anser sig ha rätt att agera åklagare, domare och ordningsmakt.

Hur länge ska dylika fasoner från facken få förekomma?

Det MÅSTE till en ändring.

Centerpartiet har ett stämmobeslut om att införa en proportionalitsprincip (länken går till en pdf med stämmohandlingarna och proportionalitet avhandlas på sid 23) och nu får vi fasiken se till att sätta tryck på allianskompisarna i den frågan.

Etiketter: ,

35 Comments:

Anonymous Www said...

Du är så jävla äcklig.

11:46 fm  
Anonymous Anonym said...

Varför är den första kommentaren här ett uselt personangrepp? Debatt om vad som är rätt och fel behöver inte ta till ociviliserade metoder... fast det är ju just det den här aktionen är ett exempel på, så är det ju väntat att alla som kritiserar aktionen drar till sej lika omogna angrepp.

12:15 em  
Blogger Den Liberala Misantropen said...

Anonym: Huvudet på spiken. Eller, som kidsen säger, "ord".

12:22 em  
Blogger Staffan V said...

Ja, det är så synd om den stackars krogägaren som kanske blir tvungen att betala ut lön. Det skulle ju säkerligen vara mycket bättre om han slapp sådant byråkratiskt nonsens.

12:33 em  
Anonymous Sugen på indiskt... said...

En stilla undran man har. Kan Baltik Inkasso och H.A ansöka om att bli fackföreningar? Man verkar ju tydligen, enligt vänsterretorik, ha rätt att ägna sig åt utpressning och hot i sann maffia-anda så länge man bär titeln fackförbund...

12:40 em  
Anonymous redundans said...

Baltic Inkasso har inte längre någon verksamhet i sverige sen de fick spö av sina baltiska vänner när de var på besök i öst senaste.

Att det har blivit en sådan trend att tipsa om restauranger som inte betalar ut lön och anställer papperslös arbetskraft genom svartkontrakt inom högern.

Vad är nästa grej? Reseguider till Dubais kåkstäder eller Burma?

1:21 em  
Anonymous Degen said...

Fackförbund och liknande syftar egentligen bara till att förstöra för hederliga människor som lägger upp pengar för att starta företag.
Fascister

1:26 em  
Anonymous Anonym said...

Jag har tagit del av alla insiktfulla information som jag har läst på din blogg så tack för tipset och inspirationen som fick mig att bli medlem i SAC.
Hälsningar

3:36 em  
Anonymous nicklas eriksson said...

Ändra ni lagen, se om vi bryr oss. Det vore inte första gången vi tvingades bryta era lagar.

3:49 em  
Blogger Christian said...

Liberal känns som en ganska opassande beteckning på er. Att aktivt söka upp och stöda resturanger med så dåliga villkor för personalen som möjligt? Helt plötsligt är den liberala fascinationen för Kina inte så svår att förstå: förbjudna fackförbund, fängelse för dissidenter och, framförallt, låga löner.

4:04 em  
Anonymous Anonym said...

Jag lovar att sluta upp bakom SACs banderoll på lördag!

8:19 em  
Blogger Ali said...

Svårt läge för en som inte gillar eller har speciellt stor tro på vad facket säger, för om det är så som SAC säger, då är det väl inte mer än rätt att man ser till att få sina pengar så fort som möjligt. Även en anställd har ju räkningar odyl...

8:44 em  
Blogger Johan Hedin said...

Vem som har rätt i sak återstår väl att se... frågan är ju snarare hur man löser konflikter som denna.

Antligen satsar man på en civiliserad process eller på rå styrka, aggressivite och högljudhet.

11:04 fm  
Anonymous Aron Ymos said...

Jag förstår helt uppriktigt inte vad det är du vill åstadkomma. Ska det bli förbjudet för alla utom nyliberaler att demonstrera och uttrycka sina åsikter offentligt? Eller vad är det annars SAC ska förbjudas att göra? Särskilt liberal verkar ditt beteckande av demonstrationsfrihet som huliganism i varje fall inte vara.

1:34 em  
Anonymous mats olofson said...

Apropå hur politik går till, så utgår nog både pissliberalerna och syndikalisterna från exakt samma inställning i denna fråga. Den inställning som Trotskij formulerade såhär:

"Politik handlar inte om argument, politik handlar om styrkeförhållanden"

3:00 em  
Blogger Petter said...

För att citera Abrahamsson på svenskan:
"... striden i det här fallet handlar inte om kollektivavtal. På bordet ligger i stället en i princip ordinär rättstvist där SAC kräver Lilla Karachi på pengar, ett krav som krogen ­bestrider. Och sådana tvister anses alltjämt vara en sak för domstol att slita."

SAC är fel ute, då det inte är ett fackligt ärende från första början.

Proportionalitetsprincipen innebär, för att förklara för diverse anonyma, att du inte skall sätta någon i konkurs för att denne gjort ett smärre översteg. Det handlar om proportionalitet i förhållande till "brottet".

Petter Thorin

6:10 em  
Anonymous Tommy said...

Eftersom liberaler är så okunniga (eller låtsas vara det när det passar?), så följer här ett citat ur den lagtext som är relevant i sammanhanget. Notera sista stycket rörande "indrivningsblockad" som jag kursiverat:

"41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation och denna organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal eller om åtgärden har till ändamål
1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag,
2. att åstadkomma ändring i avtalet,
3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har upphört att gälla, eller
4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd.
Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas som olovliga.
Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som har beslutats av en arbetstagarorganisation i behörig ordning och som har till ändamål att utverka betalning av klar och förfallen fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete (indrivningsblockad). En sådan stridsåtgärd är inte olovlig. Lag (1993:1498)."

7:09 em  
Blogger Den Liberala Misantropen said...

På vilket sätt föreligger en "klar och förfallen fordran" i det här fallet?

8:58 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Men KOM IGEN!!!

Det kan för fan inte vara ok att en förening agerar nån slags privatpolis?

OM det är så att restaurangen är skyldig killen pengar finns det ett flertal institutioner som kan hantera det på - om inte ett absolut så i alla fall mer - rättssäkert sätt.

Det är möjligt att ägarna av lilla karachi är ondskan själva och trots sin trevliga framtoning döljer mörka djup i sina själar och dagligdags ägnar sig åt bedrägeri, ruffel och båg, men det är i så fall en polisiär sak och en rättslig fråga!!!

Hur kan detta ens vara ämne för diskussion?

Tänk om någon av olika skäl är sur på sin arbetsgivare och därför ljuger om att utlovad lön uteblivit?

Tänk om det rör sig om ett missförstånd om vilken lön som skulle betalas ut?

Det är ett par av många saker som måste prövas innan tvångsmedel sätts in. Och ett gäng av den ena partens kompisar är inte, kan ALDRIG vara, dem som effektuerar tvångsmedel av någon helst slags art. Polisen har monopol på sådant i en rättstat.

1:15 fm  
Anonymous johiiiii said...

Nej, Johan, PL&C.

Det finns inga andra instutioner som kan lösa det, eftersom att arbetaren är papperlös.

4:34 em  
Anonymous Mattias said...

Johan, PL&C

Ytterst få som blir blåsta på så mycket pengar som 80 000 kr kan sitta och vänta i 1-2 år på att domstolar tar upp frågan. Och papperslösa kan definitivt inte göra det, då dom sällan kan stanna i Sverige så länge, därför har krogbranschen satt i system att blåsa dom på deras lön.

Dessutom om alla fall där arbetsköpare blåser anställda på lön gick till kronofogde och domstol skulle inte kronofogde och domstolarna kunna göra annat. Därför har man lämnat över åt facket att driva in obetald lön i Sverige. Vilket lett till att det är rätt ovanligt att svenska arbetare blir blåsta på lönen.

Och nu utvidgas detta till att även gälla papperslösa krogarbetare. Och imorrgon gäller det även papperslösa hembiträden till moderatpolitiker! Lysande! Go SAC!

6:47 em  
Anonymous Anonym said...

Alla har ansvar att tacka nej till ett arbete som inte är seriöst. Om en arbetsgivare är oseriös är arbetstagaren en lika stor del av problemet genom att acceptera de knäppa förhållandena.

Vänstern försöker sprida bilden av att arbetsgivare är övermäktiga. Jag hävdar att det är en myt. Om det finns en övermakt är det ju för att arbetstagare utan civilkurage ger dem en övermakt.

Och om man vill vara offer finns det ju inget annat jobb än skitjobbet ifråga, men för alla andra finns det jobb. Gott om dem till och med.

/t.

1:25 fm  
Anonymous morris said...

Du tror väl inte själv att krogägaren förvarnar den papperslöse om att anställningen är en blåsning och att en stor del av den avtalade lönen aldrig kommer betalas ut?

SAC har gjort helt rätt i denna konflikt och har klart och tydligt lagen på sin sida. Att lösa konflikten genom en utdragen rättsprocess i tingsrätt eller AD är inte ett alternativ, som flera andra har påpekat, eftersom den lurade arbetaren inte har permanent uppehållstillstånd. Dessutom är det viktigt att skicka en signal till de andra gangsterkrogar i stockholms innerstad som har satt den här typen av fiffel och båg i system.
/m

12:24 em  
Anonymous RonnyBGoode said...

Det finns ingen anledning varför kroggäster ska bli trakasserade. Pöbelfasoner löser inga problem. Snarare skapar detta sympati hos allmänheten för krogen - och det var väl ändå inte tanken=

1:45 em  
Blogger Den Liberala Misantropen said...

Jag citerar mig själv, eftersom ingen tycks vilja svara:

På vilket sätt föreligger en "klar och förfallen fordran" i det här fallet?

Om detta är det lagrum ni anser ger SAC:s agerande legitimitet, bör ni vara beredda att besvara frågan hur en fordran kan vara "klar och förfallen" om en parten förnekar att en sådan fordran ens existerar. Personligen vill jag mena att fordran då är ganska långt ifrån att vara "klart och förfallen".

Svara på den frågan, annars har ni noll trovärdighet.

10:49 em  
Anonymous QP said...

misantropen - För att den är klar och förfallen. Det är ingen moment 22 paragraf om du trodde det. Indrivningsblockad är inte till för arbetsköpare som vill betala lön, dom klarar sig utmärkt ändå, utan den sorten som inte vill betala lön.

11:21 em  
Blogger johan said...

SAC har över 400 fall av papperslösa invandrare som vänt sig till dem om hjälp för att de blivit dåligt behandlade eller blåsta. Ibland väljer dom att lyfta frågan till en högre nivå och genomför en blockad - varör skulle de välja ett fiktivt fall när de väljer att satsa som mest, när dom har över 400 riktiga fall?

1:41 fm  
Blogger Den Liberala Misantropen said...

Johan:

Det är inte omöjligt att du har rätt i att restaurangägaren faktiskt betett sig ohederligt gentemot den papperslöse. Utifrån vad jag kan bedöma, har ägaren möjligen utnyttjat den papperslöses svaga ställning. Grejen är dock: Det är inte min sak att bedöma! Lika lite som SAC kan agera domstol i målet. SAC är inte en opartisk bedömare och kan inte anförtros att utreda huruvida fordran är klar eller ej.

Sen säger många av er att ”det tar så lång tid att gå via domstol”. Jo tack, visst gör det det. Sveriges domstolsväsende är sorgligt eftersatt. Detta är en fara för rättsäkerheten, inte bara i mål som detta utan i alla mål. Brottsoffer får vänta väldigt lång tid på rättegång osv. Men det gör inte att vi kan ta lagen i egna händer för det.

För övrigt tycker jag att det är ett problem i sig att papperslösa har svårt att åberopa sina rättigheter. Personligen menar jag, och många av mina liberala meningsfränder, att de som erbjuds arbete i Sverige också ska få uppehålla sig här, och därmed få omfattas av svenska skyddsregler så att de inte utnyttjas. Fri arbetskraftsinvandring, alltså (i alla fall principiellt). Det är dessa förhållanden som (eventuellt, vi vet ju inte riktigt) skapat denna konflikt.

QP:

”För att den är klar och förfallen.” Varför då? För att du säger det?

Jag arbetar med exportkredit. Det kan man läsa om hos exempelvis exportkreditnämnden. Där står:

”En klar fordran innebär att köparen inte har framfört några invändningar mot fordran.”

”Klar” betyder alltså att fordran godkänns av båda parter, inget annat (tyvärr minns jag inte utantill vilket lagrum som är relevant för denna definition, men detta är hursomhelst vad det betyder). Detta innebär i så fall, enligt det lagrum som du själv argumenterar utifrån, att om fordran inte är klar, är stridsåtgärderna således inte lovliga. Om gäldenären inte bestrider fordran är den däremot laglig, enligt det lagrum du citerar. Lagen ger alltså SAC rätt att driva in en klar lönefordran, men inte rätt att avgöra vad som är en klar fordran. Den rätten är fortfarande förbehållen rättsväsendet. Jag vill nu återvända till Maria Abrahamssons ledarartikel:

”En syndikalistmedlem med tidigare anställning på krogen ska enligt uppgifter som ingen aktivist kunde belägga i går, ha fått större delen av sin lön svart. I den mån han alls fick någon. En anklagelse som motsägs av krogens revisor sedan flera år som går i god för att räkenskaperna är i ordning.”

Alltså är parterna inte överens om fordran. Den är med andra ord bestridd, inte klar. Således är stridsåtgärderna olovliga.

10:55 fm  
Blogger johan said...

"'För att den är klar och förfallen.' Varför då? För att du säger det?"Nej dte bedömer AD om konflikten går så långt. Herregud, det är ju vad folk sagt till dig hela tiden. Jag orkar inte med er, korkade jädrans liberaler.

12:26 em  
Blogger Den Liberala Misantropen said...

Har AD gjort en sådan bedömning i detta fall ännu som jag inte hört om, eller vad baserar annars SAC sitt agerande på?

1:04 em  
Anonymous Laszlo said...

Överallt annars i rättstaten Sverige lyder "oskyldig tills motsatsen är bevisad".

Just detta gäller dock inte vid dispyter mellan fackliga föreningar/organisationer och små företag. Här gäller det skyldig tills motsatsen bevisad.

Det gäller alltså inte för SAC att bevisa att krögaren har gjort fel, utan krögaren måste dra upp ärendet i AD för att bevisa att han är oskyldig.

Det är nog detta jag och många andra liberaler opponerar emot. Det känns som en rätt rutten väg att gå och ger facket obefogade rättigheter.

Att de flesta liberaler sedan uppmanar till stöd för krögaren kan uppfattas som att man vill visa ett stöd för en "fuskande" krögare. Självklart hhandlar det inte omd et, snarare att man vill ge stöd åt någon som bedöms som skyldig av en icke rättslig instans och måste sen själv dra till domstol för att bli oskyldig.

Lika självklart är det att ingen här tycker det är rätt att utnyttja en papperslös person på det sättet som SAC anklagar krögaren - jag gör det i alla fall inte. Däremot har jag tröttnat på att facket har obefogat stora rättigheter på sin sida i konflikter mot mindre företagare, och det är detta jag protesterar emot.

Facket fick ju sina befogenheter eftersom företagarna hade stor makt förr - men nu kan ju ingen påstå att den lille krögaren är den stora maktfaktorn i denna dispyt och därför känns hela saken så sneddriven.

Facket är nu Goliat, och den lille företagaren är David. Och när facket har alla rättigheter på sin sida, och kan i princip göra hur de vill i en konflikt så är jag inte ensam om att påstå att det är något fel i det hela.

4:01 em  
Blogger johan said...

den liberale idioten: Du är uppenbarligen inte särskilt inläst på hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige va? Det brukar fungera ungefär såhär, och behöver inte löpa hela vägen, dte kan stanna vid förhandlingar, eller vid stridsåtgärder eller i AD: Förhandlingar -> Stridsåtgärder -> AD.

7:23 em  
Blogger Den Liberala Misantropen said...

Johan: Det är ingen hemlis att jag aldrig varit facklig förtroendeman. Så detta är värre än jag trodde, det har du helt rätt i. Kan bara instämma i Laszlos analys och lova att sätta mig in i denna hemska lagstiftning.

För övrigt: Förolämpningar får bara dig själv att se sämre ut, om du nu trodde något annat. Debattera seriöst istället.

7:38 em  
Anonymous aircraft support said...

black mold exposureblack mold symptoms of exposurewrought iron garden gatesiron garden gates find them herefine thin hair hairstylessearch hair styles for fine thin hairnight vision binocularsbuy night vision binocularslipitor reactionslipitor allergic reactionsluxury beach resort in the philippines

afordable beach resorts in the philippineshomeopathy for eczema.baby eczema.save big with great mineral makeup bargainsmineral makeup wholesalersprodam iphone Apple prodam iphone prahacect iphone manualmanual for P 168 iphonefero 52 binocularsnight vision Fero 52 binocularsThe best night vision binoculars here

night vision binoculars bargainsfree photo albums computer programsfree software to make photo albumsfree tax formsprintable tax forms for free craftmatic air bedcraftmatic air bed adjustable info hereboyd air bedboyd night air bed lowest pricefind air beds in wisconsinbest air beds in wisconsincloud air beds

best cloud inflatable air bedssealy air beds portableportables air bedsrv luggage racksaluminum made rv luggage racksair bed raisedbest form raised air bedsaircraft support equipmentsbest support equipments for aircraftsbed air informercialsbest informercials bed airmattress sized air beds

bestair bed mattress antique doorknobsantique doorknob identification tipsdvd player troubleshootingtroubleshooting with the dvd playerflat panel television lcd vs plasmaflat panel lcd television versus plasma pic the bestThe causes of economic recessionwhat are the causes of economic recessionadjustable bed air foam The best bed air foam

hoof prints antique equestrian printsantique hoof prints equestrian printsBuy air bedadjustablebuy the best adjustable air bedsair beds canadian storesCanadian stores for air beds

migraine causemigraine treatments floridaflorida headache clinicdrying dessicantair drying dessicantdessicant air dryerpediatric asthmaasthma specialistasthma children specialistcarpet cleaning dallas txcarpet cleaners dallascarpet cleaning dallas

vero beach vacationvero beach vacationsbeach vacation homes veroms beach vacationsms beach vacationms beach condosmaui beach vacationmaui beach vacationsmaui beach clubbeach vacationsyour beach vacationscheap beach vacations

bob hairstylebob haircutsbob layeredpob hairstylebobbedclassic bobCare for Curly HairTips for Curly Haircurly hair12r 22.5 best pricetires truck bustires 12r 22.5

washington new housenew house houstonnew house san antonionew house venturanew houston house houston house txstains removal dyestains removal clothesstains removalteeth whiteningteeth whiteningbright teeth

10:48 em  
Anonymous aircraft support said...

black mold exposureblack mold symptoms of exposurewrought iron garden gatesiron garden gates find them herefine thin hair hairstylessearch hair styles for fine thin hairnight vision binocularsbuy night vision binocularslipitor reactionslipitor allergic reactionsluxury beach resort in the philippines

afordable beach resorts in the philippineshomeopathy for eczema.baby eczema.save big with great mineral makeup bargainsmineral makeup wholesalersprodam iphone Apple prodam iphone prahacect iphone manualmanual for P 168 iphonefero 52 binocularsnight vision Fero 52 binocularsThe best night vision binoculars here

night vision binoculars bargainsfree photo albums computer programsfree software to make photo albumsfree tax formsprintable tax forms for free craftmatic air bedcraftmatic air bed adjustable info hereboyd air bedboyd night air bed lowest pricefind air beds in wisconsinbest air beds in wisconsincloud air beds

best cloud inflatable air bedssealy air beds portableportables air bedsrv luggage racksaluminum made rv luggage racksair bed raisedbest form raised air bedsaircraft support equipmentsbest support equipments for aircraftsbed air informercialsbest informercials bed airmattress sized air beds

bestair bed mattress antique doorknobsantique doorknob identification tipsdvd player troubleshootingtroubleshooting with the dvd playerflat panel television lcd vs plasmaflat panel lcd television versus plasma pic the bestThe causes of economic recessionwhat are the causes of economic recessionadjustable bed air foam The best bed air foam

hoof prints antique equestrian printsantique hoof prints equestrian printsBuy air bedadjustablebuy the best adjustable air bedsair beds canadian storesCanadian stores for air beds

migraine causemigraine treatments floridaflorida headache clinicdrying dessicantair drying dessicantdessicant air dryerpediatric asthmaasthma specialistasthma children specialistcarpet cleaning dallas txcarpet cleaners dallascarpet cleaning dallas

vero beach vacationvero beach vacationsbeach vacation homes veroms beach vacationsms beach vacationms beach condosmaui beach vacationmaui beach vacationsmaui beach clubbeach vacationsyour beach vacationscheap beach vacations

bob hairstylebob haircutsbob layeredpob hairstylebobbedclassic bobCare for Curly HairTips for Curly Haircurly hair12r 22.5 best pricetires truck bustires 12r 22.5

washington new housenew house houstonnew house san antonionew house venturanew houston house houston house txstains removal dyestains removal clothesstains removalteeth whiteningteeth whiteningbright teeth

10:56 em  

Skicka en kommentar

<< Home