torsdag, januari 10, 2008

Miljöfrågan är för viktig för att exploateras sönder

Nyligen hemkommen från den utmärkta tidningen Miljöaktuellts förhandsvisning av Leonardo DiCaprios film, I Elfte timmen, bloggar jag om detta med blandade känslor.

Miljön är förbannat viktig. Utan den har vi ingenting att leva varken i eller av och leva vill vi väldigt gärna göra. Och det är just det som är grejen...

Miljön är förbannat viktig för oss människors skull. Miljön är inte ett självändamål. Det kan aldrig vara ett självändamål! När man börjar nedprioritera människan till förmån för miljön handlar det inte längre om miljöengagemang, utan om ekofascism.

Den som tyckte att Al Gore's film kanske innehöll vissa förvanskningar och överdrifter bör stanna hemma till klockan tolv. I Elfte timmen innehåller en lång rad sanslösa överdrifter, skrämselpropaganda och rena felslut. Det kommer antagligen komma en debatt kring detta och jag hoppas att vetenskapligt bevandrade bemöter alla galenskaper och jag ska inte försöka bena ut dem här och nu, men det finns några stora frågor som bara måste tas upp.

När man i filmen talar om mänskligt ljus som en "infektion" som sprider sig över jorden talar man om människor som får elektriskt ljus i sina hem. Som får tak över huvudet. Som får mat, sjukvård och allt som är nödvändigt för att leva. Och förhoppningsvis även lite onödigt. (För att inte tala om miljöförbättringar som rent vatten, avlopp och el- eller gasspis istället för sotiga vedbrasor.)

Leonardo anklagar politikerna för att inte förstå och/eller ta klimatet på allvar. För det första har han fel. Miljön är det högoktaniga politiska bränslet just nu. För det andra anklagar han också dem som väljer politikerna för att välja fel. Implicit sägs alltså att det kanske måste till andra krafter för att avgöra vad som egentligen är viktigt, nu när politikerna och alltså folket inte klarar av att avgöra det själva. Krafter som bättre förmår att kontrollera "marknaden".

Jag kunde inte låta bli att tänka på Leni Riefenstahl när man samtidigt som man berättar om vad man oemotsagd hävdar är "problemet" skjuter in snabba klipp på en flåbuse som klubbar ihjäl en sälunge. Och så håller det på.

Att göra så här innebär så stora risker. Man behöver för h***v**e inte överdriva problemen! De är tillräckligt allvarliga som de är! Och vettiga människor drar öronen åt sig när man märker att någon lägger så mycket ord, bild och dramatiskt ljud till att övertyga med starka känsloargument. För sådana är det, om än taffligt förklädda till fakta.

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Inte så märkligt att det dyker upp både lycksökare och falska profeter (ofta både ock) där det finns jordmån som lockar. Miljöområdet erbjuder definitivt sådan bördig mark.

3:34 em  
Blogger Peter said...

På tal om att klubba ihjäl sälungar, så kan det vara bra att veta varför man just KLUBBAR ihjäl sälungar.

http://www.slate.com/id/2139026/

6:38 em  

Skicka en kommentar

<< Home